fredag 6 april 2012

På korset

Förlåt dem, de vet inte vad de gör. De vars törnekrans borrar sig in i hjärnan så att inga klara tankar kan tänkas. De som spikat dina händer och fötter så att du inget kan göra. Förlåt dem, fastän dina inälvor ber dig förgöra. Ty domen är inte din.

Törstig. Av vinstocken bara surt vin. Guds folks vedermödor har pressat fram en bitter galla att dricka. Denna är den enda dryck du ges. Du törstade efter gemenskap, du är ensam. Du törstade efter sanning, de har alla förrått dig. Du törstade efter barmhärtighet - Gud själv har övergett dig. Drick kalken som räcks åt dig. Ty makten är inte din.

Inget kvar. Du kan inget göra, dina armar är fastnaglade. Du har inget, flocken är skingrad och ingen lag är nedtecknad. Du kan fly, lämna för det bättre, utan hämnd att kompromitera din godhet, men gör det inte. Reducerad till ingenting. Det är fullbordat.