fredag 31 juli 2009

Synd


Jag var inte riktigt rättvis i inlägget om olika kyrkor i Transylvanien. Respekten, allvaret och andakten i de lutherska kyrkorna var faktiskt påtaglig. Så inte i Sverige.

Hur som helst.

Synd.

Även om synden inte är att bryta mot en sträng gudoms godtyckliga regler, utan att Gud är en kärleksfull Gud med utsträckta armar, är synden på intet sätt något att negligera. Synden är vår gamla människa, det är vår arvssynd, vårt nedärvda uppror mot Gud; vårat varande, inte i enlighet med Gud, vårt viljande och verkande utanför Kristus. Synden är från födelsen ett normalstadium, vi upprörs förmodligen inte av den utan ser oss som inte värre än andra, etc. Detta är livet i den gamla människan. I mötet med renheten (renhet och smuts är en bra bild), Kristus, inser vi mer och mer vad vi är. Synden är den nakenhet och skam för vars skull vi döljer och i fikonlöv och för vilka Gud gjorde kläder av skinn för. Synden är smärtsam när den kommer i ljuset. Endast i Kristi händer kan vi uthärda det, efter att vi i frälsningen fått vända oss mot den nya människan. Synden kanske får fritt flöde, kanske kämpar vi, eller så ger det sig till känna bara som retningar. Redan vreden eller åtrån är synd. Vi kan vare sig helt psykologisera eller helt externalisera synden. Ansvaret är vårt, även om inte ursprunget och fullheten av synden är våra.

Mot detta ger Anden sina frukter. I Anden blir livet i den nya människan allt mer möjligt. Tills dess får vi begråta våra synder och låta Herren gång på gång förlåta och upprätta oss.

torsdag 30 juli 2009

Pannkakor


Pannkakor är gjorda av ägg, mjöl och mjölk, en bloody mary av tomatsås och vodka. Lätt som en plätt. Allt kan reduceras till vad det egentligen är. All upplevelse är psykologi, all psykologi är neurologi, all neurologi är biologi, all biologi är fysik och allt går att reducera till naturlagar. Att det går att reducera är en bekräftelse på sanningen däri. Lätt som en plätt, eller?

Frågan är viktig i debatten med samtiden. Ett sammansatt koncept som kristendomen går inte att reducera ned till en bakomliggande orsak eller uruppenbarelse. Uppenbarelsen är kristendomen i sin helhet, i hela sin vaga och otydliga form. Inte bibel + religiösa ritualer + etiska regler. Inte systematisk teologi + exegetik + religionsbeteendevetenskap.

Antingen bildar kristendomen en kategori med t.ex. organisationer som nog kan anses som mer än individ

onsdag 29 juli 2009

Kyrkor i Transylvanien


Transylvanien ar ett mycket spannande kyrkolandskap. Rumansk-ortodoxa lever sida vid sida med saxiska lutheraner och ungerska katoliker. Man kan ana viss tavlan nar de stora katedralerna trangs i stadernas centrum, och trots att vi ar en Kyrka ar det stor skillnad pa de olika kyrkorummen. I de ortodoxa kyrkorna sjuder det av aktivitet. Manniskor kommer och gar, kysser ikoner och korstecknar sig. Barn bars fram till prasterna for valsignelser. Vaggarna givetvis helt overplottrade med guld och ikoner. I de katolska kyrkorna sitter manniskor i bankarna och ber eller knafaller infor den helige Franciskus eller Anton av Padova, eller Modern. I helgonbilderna givetvis inbyggt en helt osmaklig ljusslinga for att fa till den dar riktigt sliskiga katolska kitschen. De lutherska kyrkorna tar intrade och innehaller nagon enstaka tant som sitter i bankraden i den i ovrigt helt avskalade kyrkobyggnaden.

Man far latt for sig att det hanger ihop. Nar man rensat ut kyrkans inalvor i syfte att kunna rikta allt blod till hjarnan, stannar markligt nog bonens hjarta.

Jag far lagga upp lite bilder nar jag kommer hem imorgon!

måndag 27 juli 2009

Uppror


Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. (Fil 2:6-8)
Kan man tala om ett uppror så kommer det här. Det inneboende trotset uppenbaras inför de totala kraven. Att, trots relativ makt avstå, anta tjänarens gestalt, ödmjuka sig och lyda till döden på ett kors. Skall väl jag ta vara på min broder? Skall jag vara det vetekorn som faller i jorden? Den som man vänder sig bort ifrån. Det kräver tro, men kanske är det just i följandet av denna väg som en djupare sanning kan uppenbaras - när sanningens ljus får lysa i alla vrår, när kärleken får styra i ett evigt nu, när Ordet får bli kött.

fredag 24 juli 2009

Det kunde ha varit jag...


Det kunde ha varit jag. Oscar Romero skall ha sagt att detta var den skrack som slog honom efter att ha traffat den storsta maffiabossen i El Salvador. Starets Zosima sager detsamma i Broderna Karamazov. Det ar for att man erkanner att man ar en storre syndare an alla andra som man soker sig till Kristus. Detta ar odmjukandet, det avskalande man stalls infor, att vi alla ar samma mansklighet. Josef Fritzl, Pol Pot, Jag, ... Du. Med denna grund att tryggt falla mot kan man lyda staretsens andra rad; att behandla manniskor som om de vore sjuka, och ibland som sinnessvaga. Alosja Karamazov far det att verka sa enkelt...

tisdag 21 juli 2009

Adam var ar du?Adam var ar du? Fragan ar befogad. Det ter sig rimligt att tanka att jorden ar aldre an 6000 ar, och att det darmed ar svart att tanka sig en faktisk Adam och Eva. Syndafallet maste da ses pa ett annat satt. Den text om syndafallet som tillsammans med Babelsberattelsen och brodersmordet sa val beskriver manniskans situation med Gud maste beskriva nagot annat. Pa vilket satt ar skapelsen fallen och hur gick detta till, i vilken mening var det inte del av en skapares plan? Om evolutionen ar det satt pa vilket skaparen skapat oss ar det ju en utveckling hit och manniskan som sadan ar inte skapad for att sedan degraderas. Det maste ligga i sjalva fundamentet. Ar det en forutsattning att for skapelsen att av Gud uppstar nagot som inte ar Gud och darmed ar kapabelt att ha en annan vilja. Ar det da inte en dialektik mellan Ordet och en annan princip, mellan det skapande och kaos. Entropin okar alltid till den ar maximal i ett slutet system. Boltzmann sprids med maskarnas hjalp. Allt statiskt faller, det magmatiska bestar - har nagon satt en skog som utan manniskans hjalp blir stokig? For principerna ar en nodvandighet. Platonska ideal, det ar sa vi far forsta Adam, som i forstlingen springer fram ur jordens stoff. Med detta Guds ord, manniskan som hon ar tankt, konstant brutet mot en skapelse, kan man verkligen tala om att ga fran avbild till likhet. Vi vet annu inte vad vi skall bli - Skada overmanniskan! Den Gudstillvanda, den till Guds likhet upphojda.


Reseupdate: I Constanta vid svartahavskusten. Vadret utmarkt, olen kall och allt fint. Har besokt UMUs dagcenter for gatubarn och en rumanskortodox samt en katolsk katedral. For att fa fulla bredden har jag last c:a 300 Lutherbrev utgivna av Artos - rekommenderas!

lördag 18 juli 2009

Resa


Jag åker till Rumänien imorgon. Hoppas kunna skriva något under tiden. Bara så ni vet.


Frid!

Ang. kränkningar


Man får väl anse det tillhöra bukvärlden att när de sociala koderna demonteras, i dureform och värderelativism, att kränkning definieras utifrån hur den enskilde känner sig. Och på kränkning följer förbud, och rättigheter. Snällhetsprofeten Einhorn vokaliserar det som det socialliberala samhället lovar, allas lika värde och möjlighet. Den fundamentala kränkningen är den av den Gud som bara gjorde oss till avbild, inte likhet. För det straffar vi honom med vår otro...

fredag 17 juli 2009

Ang objektiv moral


Objektiv moral förlöjligas allt som oftast. Jag skulle säga att vi alla har en referens i vår egen empati. Maximilliam Maria Kolbe är imponerande för att få skulle våga som han, Jesus är imponerande för att de flesta hade vikt av på hans väg. På samma sätt är självmordsbombaren och revolutionären imponerande. De är Ord av ett stort Narrativ, för utan detta erbjuds bara buken och galenskapen.

Handligar kan också bedömas utifrån dess konsekvenser. Ickevåldet är imponerande för att det fungerar. Respekten för livet för att det skapar balans, samtidigt ger detta rätten att döda de få för de många. Narrativen får också bedömas utifrån dess konsekvenser.

När den underordnande, lidande vägen uppenbaras i Kristus. Den radikala inklusiviteten och den kausalitetsbrytande behandlingen av nästan. Som bygger på ren kraft, en mans majestätiska aura, är det då något nytt? Gudomligt? Detta kan bara ditt hjärta svara på.

torsdag 16 juli 2009

Ang. Galna litauiska lagar

Paradoxalt. Man finner mänskligheten avsmalnande på höjden så att det nära nog finns ett sätt att vara människa på. Den fullt levande, närvarande och ickeflyende människan. Samma människa som aldrig skulle drömma om att lagstifta om vad man får säga och tänka.

måndag 13 juli 2009

Ord till en ung man


Strunta i tiden, unge man, strunta i höjden på ditt sandslott. Havets vågor och himlens vind kan du inte styra över, men ditt hjärta blev dig givet som det kungarike du själv skulle styra. Så ställ dit hjärta efter stjärnorna och se vart vinden bär dig. Och tiden, låt den komma, dess gång och dess slut kommer tids nog, lika säkert som att du en gång är född.

söndag 12 juli 2009

Apostladag


När man hävdar att att kristen tro är inbillning tror jag inte riktigt man är medveten om hur fundamental skillnad det kan göra i människors liv och att meningsfullheten och ledningen inte på något sätt är så vag och dunkel att man som Sam Harris exemplifierar lika gärna kan använda ett recept. Att kunna kasta sina bördor på honom är konkret, att han förlåter är konkret, att man i honom bryter den mimetiska driften, med allt vad det innebär, är konkret, hur mycket fall det än finns på vägen. Det är ett "följ med och se" som Jesus kommer med, ett följ med och se som jag och alla som kallar sig kristna får förmedla till den som vill lyssna. Det galna är inte att någon med reservationer skulle följa med, att pröva har igen dött av, det galna är när det visar sig svara upp.

fredag 10 juli 2009

Tao te ching 2

forts från här.

34.

Alla myriader saker litar på Tao för deras liv men de urskiljer inte det.
Det förs fram till fullbordande men kan inte sägas existera.
Tao kläder och föder alla saker utan att härska över dem.
Det är alltid fritt från önskan, så vi kan kalla det "det lilla".
Myriaderna återvänder till det och det kräver inte herravälde
Därför kan det kallas "stort".
Tills avslutningen, betraktar Tao inte sig själv som Stort.
Därför förverkligar det sin storlek.

[..]

36.

Det som kommer att förminskas
Måste först ha ökat.
Det som kommer att försvagas
Måste först ha blivit förstärkt.
Det som kommer att falla ner
Måste först ha blivit upprest.
Det som kommer att tagas
Måste först ha givits.
Detta kallas ”gömd insikt”.
Det stilla och mjuka övervinner det hårda och aggressiva.
En fisk kan inte lämna vattnet.
Landets mäktiga vapen
Borde inte förbises.


37.

Tao är alltid icke-existerande
Ändå är det ingenting den inte gör.
Om härskaren kan förverkliga den
Kommer allting att ändras på ett naturligt sätt.
När den ändras, vill de handla.
Så jag måste tygla dem att använda det namnlösa "obearbetade stenblocket (ur-medvetandet)."
Att använda det namnlösa obearbetade blocket
Gör att de blir de fria från begär.
Fria från begär är de lugna och
Allt-under-Himmelen är naturligt ordnat.


38.

Sann moral är inte moralisk
Därför har den moral.
Ytlig moral misslyckas aldrig att vara moralisk
Därför har den ingen moral.
Sann moral "agerar" inte
Och måste vara icke-existerande för att fungera.
Ytlig moral "agerar"
Och måste vara tydligt för att fungera.
Sann godhet "agerar"
Men måste vara icke-existerande för att fungera.
Sann Rättvisa "agerar"
Men måste vara tydligt för att fungera.

[..]

Ockulta förmågor är bara blommor från Tao
Och början på dumhet.
Därför vistas Mästarna i verkligheten
Och inte i det ytliga.
Vila i frukten och inte i blomman.

[..]

40.

Återvändande är Tao`s rörelse.
Uppmjukning är dess funktion.
Alla saker i kosmos uppstår från varandet.
Varandet kommer från icke-varandet.

[..]

46.

När Tao tar överhanden i landet
Betar hästarna avspänt och befruktar jorden.
När det är brist på Tao i landet
Föds det upp krigshästar utanför staden.
Naturlig katastrof är inte så dåligt som att inte veta vad som är nog.
Förlust är inte så dåligt som att önska mer.
Därför är den mängd som kommer av att veta vad som är nog en evig tillräcklig mängd.


47.

Utan att gå utanför dörren, kan du veta allting,
Utan att titta ut genom fönstret, kan du veta Himmelens väg.
Ju längre du går, ju mindre vet du.
Den Vise förstår utan att gå igenom hela processen.
Hon är berömd utan att visa sig.
Hon är perfekt utan strävan.


48.

Vid studier uppnås något varje dag.
Att följa Tao, innebär att släppa taget om något varje dag.
Släpp taget och återigen, släpp taget.
Utöver det behöver ingenting annat göras.
Inte-göra, ingenting är kvar att ångra.
Du kan äga världen genom att aldrig manipulera den.
Oavsett hur mycket du manipulerar
Kan du aldrig äga världen.


49.

Den Vise har inget fastlåst tänkande,
Hon tar andra människors tänkande som sitt eget.
Jag behandlar det goda som gott, jag behandlar även det onda som gott.
Detta är sann godhet.
Jag har förtroende för pålitlighet, jag har även förtroende för opålitlighet.
Detta är riktigt förtroende.
När den vise bor med folk, harmoniserar hon med dem
Och hemlighåller sina tankar för dem.
De visa behandlar dem som deras barn.


50.

Komma till liv och träda in i döden.
De vise ger upp sig själva för vad ögonblicket har att erbjuda
Han vet att han kommer att dö,
Och han har inget kvar att hålla fast vid:
Inga illusioner i sina tankar,
Inget motstånd i sin kropp.
Han tänker inte på sina handlingar;
De flyter ut från hans innersta kärna.
Han håller ingenting tillbaka,
Därför är han beredd att dö,
Som en man som är redo att sova
Efter en god dags arbete.

[..]

55.

Den som förblir rik i moralisk kraft
Är som ett nyfött barn.
Bin, skorpioner och giftiga ormar biter det inte,
Vilda djur angriper det inte,
Rovfåglar slår inte sina klor i det.
Fastän dess ben är svaga
Och musklerna mjuka,
Är dess grepp starkt.
Utan att känna till blandningen mellan man och kvinna
Är barnet en perfekt produktion,
Absolut i vitalitet.
Barnet kan skrika hela dagen utan att bli hes.
Det är absolut i sin harmoni.
Förstående harmoni kallas Konstant.
Att känna till Konstanten kallas upplysning.
Närande liv kallas välsignelse.
Att ha kontroll över andningen kallas styrka.
När saker har blommat förfaller de, och
Detta kallas icke-Tao.
Icke-Tao dör snabbt.

[..]

63.

Handla utan att "göra"
Bli inblandad utan att manipulera.
Smaka utan att smaka.
Göra det stora smått,
Och gör många, få.
Svara på ilska med moral.
Bearbeta svårigheter medan det fortfarande är lätt.
Ta itu med det stora medan det fortfarande är litet.
Det svåra i livet
Börjar alltid med att vara lätt.
Stora företag har en gång varit små.
Därför tar den vise aldrig itu med det stora
Och får på så vis möjlighet att förverkliga sin storhet.
Oviktiga ord genererar liten övertygelse,
Mycket bekvämlighet leder till mycket svårighet.
Därför behandlar den vise saker som om de var svåra,
Och härav, blir de lättare.


64.

Det som ligger och vilar är lätt att ta tag i.
Det som ännu inte har inträffat är lätt att planera för.
Det som är ömtåligt kan med lätthet brytas sönder.
Det som är ytterst litet kan med lätthet spridas.
Hantera saker innan de uppstår.
Klara av affärer innan de är en enda röra.
Ett tjockt träd växer upp från ett pyttelitet frö.
En hög byggnad börjar med en hög jord.
En resa på hundra mil börjar med ett steg.
Planlägg saker, och du är besegrad;
Håll fast, och du tappar taget.
Den vise få det inte att gå ihop, därför är hon inte slagen.
Genom att inte hålla fast, förlorar hon inte det.
När folk funderar ut sina projekt
Tröttnar de ofta innan det är klart.
Om du är lika engagerad vid slutet
Som du var vid början,
Kommer du inte att bli så besviken.
Därför vill den vise ha icke-längtan,
Värdera inte sällsynta saker,
Studera det som inte kan läras in
Så att Tao kan rätta till misstagen hos den genomsnittliga människan
Och hjälp alla saker i att manifestera sin sanna natur
Utan att tvinga fram det.

[..]

66.

Anledningen till att floder och hav kan betraktas som
Härskare över dalgångarnas strömmar
Är på grund av att de är belägna under dem.
Därför kan de vara deras härskare.
Så om du vill vara över folk
Måste du tala ödmjukt till dem.
Om du vill leda dem
Måste du placera dig bakom dem.
Därför är den vise placerad ovanför
Och människorna känner sig inte förtryckta.
Han är främst och de känner inget fel i det.
Därför tycker de om att placera honom främst och störs inte av det.
Eftersom han inte tävlar med någon.
Ingen tävlar därför med honom.


67.

Orsaken till att alla kallar min Tao stor
Är för att det inte finns någonting som den.
Det är exakt därför den är stor
Att det finns ingenting som den.
Om det var någonting som var exakt överensstämmande med den
Hur skulle den kunna vara liten?
Jag har tre skatter som jag gillar och vårdar.
Den första är medlidande,
Den andra är enkelhet,
Den tredje är att inte våga sätta mig själv före någon annan.
När jag har medlidande, kan jag vara modig.
När jag är enkel, kan jag vara generös.
När jag inte vågar sätta mig själv före någon annan
Kan jag ta tiden i akt för att förfina mina talanger.
I fall jag är modig utan medlidande
Generös utan att vara enkel, eller
Sätta mig främst utan att sätta mina egna angelägenheter sist,
Så kan jag lika gärna vara död.
Om du lönar krig med medlidande kommer du att segra.
Om du skyddar dig själv med medlidande kommer du att vara ogenomtränglig.
Himmelen kommer att ta hand om dig,
Och skydda dig med medlidande.

[..]

70.

Mina ord är lätta att förstå
Och lätta att praktisera.
Ändå är det ingen som förstår dem eller praktiserar dem.
Mina ord har ett ursprung;
Mina handlingar har en princip.
Det är bara på grund av att du inte förstår detta
Som du inte förstår mig.
Eftersom det är få som förstår mig
Är jag värderad.
Därför bär de visa grova kläder.
Dock gömmer sig en juvel i hans bröst.

[..]

72.

När människorna inte är rädda för din kraft
Då har din kraft blivit riktigt stor.

[..]

73.

Om du är modig att våga kommer du att dö.
Om du är modig i att inte-våga kommer du att leva.
En är välgörande och den andra är skadlig.
Vem förstår orsaken till varför Himmelen ogillar vad den ogillar?
Även de visa har svårt att förstå detta.
Himmelens väg är att segra med lätthet utan att kämpa.
Att svara bra utan ord,
Att komma naturligt utan att vara speciellt inbjudan,
Att planera bra utan oro.
Himmelens nät är vidsträckt.
Det är löst.
Ändå slipper ingenting igenom.

[..]

76.

När folk är nyfödda är de milda och mjuka.
Vid döden är de hårda och stela.
När plantor är levande är de mjuka och fina.
När de dör, vissnar de och torkar upp.
Därför är hård och stel följden av döden.
Mild och mjuk är följden av livet.
Därför, om du är aggressiv och stel, kommer du inte att segra.
När ett träd är hårt tillräckligt, huggs det ner. Därför
Är hård och stel mindre,
Mild och mjuk är större.


77.

Himmelens väg
Är som att hantera en pilbåge.
Överdelen böjs ner,
Nederdelen böjs upp.
Överskottet av strängen dras undan
Där det behövs mer, läggs det till.
Det är Himmelens väg
Att ta bort där det är överskott
Och lägga till där det fattas.
Människornas väg är annorlunda:
De ta bort där det behövs mer
Och lägger till där det är överskott.
Vem kan ta sitt överskott och ge det till människorna?
Bara en som äger Tao.
Därför agerar de vise utan förväntning.
Håller inte fast vid sina prestationer.
Vill inte visa sin moral.


78.

Ingenting i världen är mjukare än vatten,
Trots det finns ingenting bättre för att övervinna det hårda och starka.
Detta är för att ingenting kan ändra på vattnet.
Att det mjuka övervinner det hårda
Och det stilla övervinner det aggressiva
Är någonting som alla vet
Men som ingen kan göra sig själv.
Därför säger de visa:
"En som accepterar statens smuts
Blir dess mästare.
Den som accepterar dess olycka
Blir kung i världen".
Sanningen tycks motsägande.


79.

Efter att ha lugnat ner sin ilska
Finns det alltid förtrytelse.
Hur kan detta anses som något bra?
Därför håller de visa sin del av en överenskommelse
Och kontrollerar inte den andra personen.
Därför håller den officiella moralen vad den lovat
Och den oärlige bryter det.
Himmelens Tao har inga favoriter:
Den höjer upp det som är Bra.

[..]

81.

De sanna orden är inte fantastiska.
Fantastiska ord är inte sanna.
Det goda debatterar inte.
Debatter är inte bra.
Den som känner verkligen är inte skolad,
Den med omfattande kunskap vet egentligen inte mycket.
De visa lägger inte på hög,
Hon ger folket sitt överskott.
Genom att ge av sitt överskott till andra blir hon berikad.
Himmelens väg är att hjälpa, inte att skada.
De visas väg är att agera utan att påstå.

Barn av Gud


Jag var på Hönökonfernsen igår. Jag har träffat Sleepaz med flickvän och haft ett som alltid givande samtal. För kvällsmötet stod Niklas Piensoho som talade om att vara barn till Gud och att det ger möjlighet till brott med alla saker i ens historia som determinerar ens liv. Tankeväckande, minst sagt, namnet är både ett uttryck för en innersta identitet och någon sorts sammanhangsmarkör som säger vilken släkt man tillhör. Vid 1800-talets början slutade min farfars mors släktingar att heta Anders Andersson, o.s.v., som knekt i kronans tjänst var han given ett namn som bärs vidare som markerar att det här rör sig om en familj som offrat för något högre. Idag är det av mindre betydelse och min egna vapenfria tjänstgöring lever knappast upp till något arv. Men förutsättningar determinerar. Man vill emellanåt till och med hävda att man inget annat är än summan av sina förutsättningar, en del hänför det till bara biologi, lägg därtill ett socialt arv så kan du vara säker på att du blir som din far. I den unga kyrkan var ingen jude eller grek, i den unga kyrkan fanns förlåtelse som en princip och en tro på att Gud förändrar förutsättningarna. Som Guds barn, i Guds kraft är undret ständigt möjligt; den slagne kan resa sig, syndaren kan vända åter. Det är en konsekvens av den heliga glömskan, varje stund dras ett streck, tecknas korsbjälken med blod, varje stund en chans till nystart. Detta mellanmänskligt och helt naturligt i all sin Gudomlighet. De stora tjänsterna är barn till Gud på ett särskilt sätt. Där är brottet med den determinerande kontexten totalt. Den egna kraften är förbrukad och Gud ger både utmaningarna och förutsättningarna. Då blir herden kung, ynglingen profet, och korset ett segerns tecken. Men det är bara möjligt sedan man givit allt tillbaka till Gud.

torsdag 9 juli 2009

Tao te ching 1


Ja vad skall man säga. Jag läste Tao te ching igår och tycker att valda delar bör läsas; som spegel till den egna tron, och som uttryck för den allmänna uppenbarelsen, den naturliga teologin, tillbedjan av den okända guden (Apg 17:23). Som Dag Hammarskjöldfantast finner jag med glädje att flera temata i hans Vägmärken är tagna från Tao te Ching. Inte för att det glädjer mig att Hammarskjöld skulle vara allmänreligiös, utan för att detta ger mig mer förståelse för ett modernt helgon. Texten finns publicerad i sin helhet på Svenska gnostiska biblioteket.


1.

Det Tao som kan observeras är inte det eviga Tao.
Det som kan namnges är inte det eviga namnet.
Det obeskrivliga är universums ursprung.
Då beskrivningar för första gången kunde göras började allting.
Därför när man är fri från önskan ser man mysteriet
När man önskar ser man manifestationer.
Dessa två är detsamma.
När manifestationer framträder ges olika namn.
Deras likhet är ett mysterium,
Mysterium inom mysteriet;
Dörren till varje djup.


2.

Alla i världen känner igen det vackra som vackert.
Häri ligger fröet till fulheten.
Alla känner igen det goda som godhet.
Häri ligger fröet till ondskan.

[..]

7.

Tao varar för alltid.
Orsaken till att Tao varar för alltid
Är att den aldrig är född.
Därför kan den inte dö.
Den vise placerar sig själv sist men finner sig vara först.
Han ignorerar sin längtan och upptäcker sig vara nöjd.
Han blir fulländad genom att vara i Tao.


8.

Den högsta godheten är som vatten.
Vatten ger näring till allt utan att kämpa.
Ändå vistas det på platser som människor hatar.
Därför den är som Tao.
Som bostad, är jorden bra.
För medvetandet är djupet bra.
Ge utan att vara partisk.
Det goda talet frodas i ärlighet.
I ledande position, är självkontroll bra.
I affärer är skicklighet bra.
Om du inte gör dig till, kommer du inte att bli tillrättavisad.

[..]

11.

Trettio ekrar möts i hjulnavet.
Det är på grund av vad som inte finns i navets centrum som gör att kärran är användbar.
Lera formas till ett kärl.
Det är på grund av tomheten i kärlet som gör att det är användbart.
Såga ut dörrar och fönster för att göra ett rum.
Det är på grund av dessa öppningar som rummet är användbart.
Därför, det närvarande används för avkastning.
Men det är i frånvaron som användbarheten finns.


12.

De fem färgerna förblindar våra ögon.
De fem tonerna gör våra öron döva.
De fem aromerna förvirrar vår smaklökar.
Kapplöpning och jakt avtrubbar.
Att äga sällsynta skatter föder ett skadligt beteende.
Därför beaktar den vise sitt centrum, och inte sina sinnen.
Han kan släppa sinnena och väljer sitt centrum.


13.

Acceptera en förnedring som en överraskning.
Värdera en stor olycka som du värderar ditt eget själv.
Vad menar jag med "Acceptera en förnedring som en överraskning"?
När du är ödmjuk
Är insikten en överraskning
Och så är förlusten.
Det är därför jag säger, "Acceptera en förnedring som en överraskning."
Vad menar jag med "Värdera stor olycka som du värderar ditt eget själv "?
Om jag inte har något själv, hur kunde jag då uppleva olycka?
Därför, om du ger ditt liv som ett bidrag till världen,
Kan du lita på världen.
Om du älskar att ge dig själv på detta vis,
Då kan du vara anförtrodd åt världen.


14.

Leta efter det, det kan inte ses.
Det heter det avlägsna.
Lyssna på det, den kan inte höras.
Den heter det sällsynta.
Sträck dig efter det, det kan inte fås.
Det heter det obestämbara.
Dessa tre ytterligheter kan inte begripas.
Därför kan de sammanfogas till ett.
Dess topp är inte ljus;
Dess botten är inte mörk;
Det existerar oupphörligt, det kan inte namnges och det återvänder till ingenting.
Sålunda kallas det den formlösa formen,
Bilden av ingenting.
Detta kallas det mest fördunklade.
Gå den till mötes, men du kan inte se dess ansikte.
Följ den, men du kan inte se dess rygg.
Fokusera på den uråldriga Tao
Så kan du föreställa dig den innevarande existensen
Och var medveten om vår urtids-början.
Detta har kallats Tao, begynnelsens tråd.

[..]

25.

Där var någonting formlöst och perfekt
före universum blev till.
Så tyst och öde! Ensamt. Oföränderligt.
Evigt närvarande.
Det är universums Moder.
I brist på bättre namn kallar jag det Tao.
När jag tvingas att kategorisera det, kallar jag det "stort".
Det genomsyrar allt på insidan och utsidan, och det
Återvänder till alltings ursprung.
Tao är bra, Himmelen är bra, jorden är bra
Och mänskligheten är bra.
Inom vårt rike finns fyra storheter och mänskan är en av dem.
Mänskan följer jorden.
Jorden följer Himmelen.
Himmelen följer Tao
Tao följer bara sig själv.


26.

Kraften är ljusets rot.
Det orörliga är källan till all rörelse.
Därför reser de visa alla dagar
utan att lämna sitt hem.
Fastän det finns spektakel att se passerar han med lätthet.
Varför skall en ledare fladdra runt som en dåre?

[..]

28.

Var medveten om det manliga och var trogen det kvinnliga.
Var som en dalgång för alla.
När du är en dalgång för alla
är du alltid bra
Och du har återvänt till oskuldsfullhet.
Känn till det Vita, var trogen det Svarta
Var en modell för alla.
När du är en modell för alla
Är du alltid bra och fri från fel
Och du återvänder till gränslöshet.
Känn till Äran och var trogen mot Förnedring
Var en dalgång för alla.
När du håller dig till detta är du fullständig
Och du återvänder till ett tillstånd av "obearbetat stenblock".
Blocket är hugget av verktyg.
De visa använder dem för att utföra uppgifterna.
Därför skär inte de bra skräddarna bort något.


29.

Om du vill styra världen
Kan jag förutse att du inte kommer att lyckas.
Världen är ett andligt fartyg, som inte kan kontrolleras.
Manipulatörer rör bara till saker.
Roffare förlorar sitt. Därför:
Ibland leder du
Ibland följer du
Ibland har du svårt att andas
Ibland andas du lätt
Ibland är du stark
Ibland är du svag
Ibland förstör du
Och ibland blir du förstörd.
Härav undviker de visa omåttlighet
De undviker storslagenhet
De undviker arrogans.


30.

Om du använde Tao som en princip för att styra
Skulle du inte styra människorna med militär makt.
Det man sår får man skörda.
Där generaler har slagit läger
Där växer törne och taggiga buskar.
I kölvattnet från en stor armé
Kommer år av hungersnöd.
Om du vet vad du gör
Kommer du att göra vad som är nödvändigt och sedan vara nöjd.
Utför men skryt inte
Utför utan att visa
Utför utan arrogans
Utför utan att styra
Utföra utan att tvinga.
När saker utsmyckas minskar de.
Detta kallas icke-Tao
icke-Tao är kortlivad.

[..]

32.

Tao är alltid anonym.
Och även fast ett ungt träd är litet
Kan ingen tvinga det att växa.
Om härskare kunde förverkliga denna princip
Skulle alla saker utvecklas naturligt.
Himmel och Jord skulle vara naturligt harmonierade
Och regn skulle vara söt dagg.
Folk som inte handhar Tao på dess eget villkor
Gör justeringar;
Och på så vis börjar indelningen med namn.
Eftersom det redan finns för mycket namn
Borde det sättas stopp för det.
Genom att veta var du skall stoppa, kan du undvika fara.
Tao's existens i världen
Är som vattenströmmar i dalgångar som rinner ut i floder och hav.


33.

Om du förstår andra är du smart.
Om du förstår dig själv är du upplyst.
Om du övervinner andra är du kraftfull.
Om du övervinner dig själv har du styrka.
Om du vet hur man kan vara nöjd är du rik.
Om du kan agera med kraft, har du vilja.
Om du inte förlorar din saklighet kan du bli bestående.
Om du kan dö utan att förlora något, är du evig.

Fortsättning följer...

onsdag 8 juli 2009

Bröder i Kristus


Våra tilltufsade vänner. De omnämns så ibland i vår församling, de vars drömmar kanske lite mer än vi andras inte gick i uppfyllelse. Jag är innerligt glad att ha dem ibland oss. Igår, på kvällsmässan, sträckte en av dem ut sin arm, tog tag i min underarm och kramade åt, som för att hälsa, våra blickar möttes i en nick. Det är en oförväntad bekräftelse på att jag kanske kan ge något annat i avsaknad av det silver och guld jag inte anser mig kunna avvara (Apg 3:6). Det gudomliga och mänskliga förenar sig här, i det mundana. Vad har han för nytta av profetior? Han behöver vänner som bryr sig. Idealt som kanske stöttar honom ytterligare, men mans skall inte underskatta en individs behov att stå på egna ben, även om man misslyckas, att vara med på samma vilkor, kunna ta mig i armen och hälsa som en församlingsbroder till en annan.

Men någon vill kanske propagera för församlingstukt?

lördag 4 juli 2009

I slungan


30-årskris innebär att göra upp med sin dödlighet. Det är att gå från ungdomens möjligheter till verkligheten. Växla in drömmarna och se vad det verkligen blev. Den unga och lovande har framtiden för sig, hon har fortfarande potential att bli vad som helst. Ungdomsåren är också tidlösa, det är rotationen i slungan innan anlagens, uppfostrans och sammanhangens arm slungar dig ut på din bana. Banan som oftast först går upp men sedan oundvikligen tappar kraft för att dala, pension, sjukdom, död. I slungan kan man fortfarande drömma om omloppsbanan, eller tro att man är en av dem som avviker från sina förutsättningar, höjer sig som någon sorts ödets anomalier. I slungan lever Jennifer Aniston, fri och obunden, med ett jobb på ett café, en svindyr lägenhet i New York och oändligt med tid att lägga på dejting. Där roterar hon med en 18-årings utseende och en välbärgad 45-årings ekonomi, och tiden har stannat. Skulle kroppen säga något annat går det korrigera. Skulle man inte längre kunna få barn går det att adoptera, från afrika.


Det infantila samhället skrev Carl B. Hamilton om. Är det en slump att den kultur som inte tror på ett liv efter detta inte kan göra upp med sin egen dödlighet?

fredag 3 juli 2009

Dödssynder i dagen


Dagen startar idag en serie om dödssynderna och börjar med högmod. Uppfriskande med denna syn på synd (i vilken anda en handling görs) istället för det eviga tillåtet och otillåtet. Det är märkligt att ingen vill ha syndakataloger, ingen vill vara farisé, ändå hamnar kristenheten där hela tiden. Man läser Paulus och ser regler, regler och regler, men talar man om frihet är det med kluven tunga - man lättar aldrig en millimeter från reglerna för det perfekta livet och så har inte heller evangeliet nått en. Jesus har gett oss Anden för att vi skulle kunna uppfylla alla Guds godtyckliga regler? Det underbara och starka i Jesus är att vi har regler för vårt liv? Det goda och kärleksfulla livet är så mycket enklare, så mycket naturligare.

1: Högmod

onsdag 1 juli 2009

Den lidande drömmaren


Säg den källa till lidande som är större än hoppet.

Säg den smärta som är större än framtiden som aldrig blev.

Man vill ropa varför, men det är bara stumt, världen står bara där, och den framtid du önskade ligger som ett brännjärn mot själen. Där är du märkt, och snart finns bara ärrvävnad där det förr fanns liv och smidighet.

Här är ditt lidande. Varför - för din godhet. Nu skall du lida stort. Nu skall du vandra med krossad själ och okuvad ande. För livets verklighets skull.

Gamla podcasts blir som nya


Lyssnade på en gammal podcast från lapplandsveckan 2008 där Anders Holmbom pratar på nyandlighet. För det första måste jag notera att han menar att nyandligheten fungerar (fast då genom onda andar), att han själv fått helandets nådegåva samtidigt som han förlöjligar reikihealing, samt att det norrländsk-frikyrkliga Jhée'sus genast skapar trovärdighetsproblem i min bok.

Det kanske mest osannolika i hela framställan är när han säger att ledarna för new age (inte namngivna) har som mål att bygga en bro till Lucifer, fast detta vet inte de flesta om... Man skulle önska en källa på det (som inte är en amerikansk southern baptist-hemsida).

Han hade någon egen teori om internet och nyandlighet som han tyvärr inte utvecklade, dessutom.

Fråga 1: behöver man hitta på för att kritisera nyandligheten? Har vi inte mer grund för vår tro än att vi måste ljuga för att "försvara oss" mot detta hot.

Fråga 2: var är självdistansen?

Fråga 3: varför handlar så mycket av undervisningen om att varna för allt från alpha, till Internet, magiska streckkoder, eu, sex, och falsk andlighet? Det är inte bara helt vanlig rädsla för det nya och okända när församlingsmurarna skakar av att tiden går sin gilla gång. Jesus sade: håller inlåsta i övre salen, där kan ni sitta och övertyga varandra och tycka att världen är hotfull, eller?

Dagen tyckte tydligen det var bra.

Nä, lyssna hellre på Inga-Märtas skärskådande av den egna rörelsen; en befriande bikt.