måndag 26 november 2012

Du skall följa mig

Mystikerna pratar om en andra naivitet. Barnaskapet hos Gud för den som växt i tron och sedan krupit in i moderlivet igen. Vägen dit är kantad av frestelser att agera. Sådant kan man känna i en svensk kyrka, i ett svenskt samhälle. Mästaren säger till Petrus: vad angår det dig, du skall följa mig. Kanhända det svåraste att ta till sig i Kristi frälsargärning, detta att han kunde stigit ned från korset och tillkallat legioner av änglar. Vad angår det mig, som del i en helhet, som förtroendevald. Vad angår det mig när dumheter hålls fram som gyllene kalvar.

Efterföljelsen är ingalunda inaktiv, distanserad eller kall, men den går inte i egen kraft. Den är själavårdande, och mer fokuserad på den egna bristen än broderns. Den vill och andas försoning, helighet och frid.

Du skall följa mig.

..och du mitt barn skall kallas den högstes profet...