tisdag 3 augusti 2010

Samhället av idag

Vi får i dagens DN veta det som är en självklarhet för hela den sekulära världen. Religionsutövande är kränkande eftersom alla måste göra samma och vi inte kan ha någon särlagstiftning för religiösa. Istället blir man given friheten att göra rätt (agera lagligt då skillnaden inte finns) och det på ett rationellt sätt, fritt från normer etc.

Finns det en kamp, är det för just den privata sfär av religiösa handlingsfrihet som vi blir lovade, som vi också måste kämpa för, så att den inte, likt den frihet sekularismen i övrigt predikar, bara blir ord.

2 kommentarer:

Stefan Herczfeld sa...

Gudlösheten är också en religion. Den är tolerant, men toleransen har gränser: man tolererar t.ex. inte avvikelser.

Johan (Kaffepaus) sa...

Fast författarna inte själva verkar förstå det, så är politiken för dem en religion. Det är deras ”politiska föreställningar” som har överhöghet över vad de kallar för ”religiösa föreställningar”.