torsdag 29 mars 2012

Fogat samman

Det Gud fogat samman får människor inte skilja på. Vi har ett gemensamt ansvar att stå tillsammans och bara gå dit vi båda kan tänka oss. Dit vi med gemensamma krafter kan önska och våga. Är detta sakramentalt? Ja förmodligen, Kristus och hans brud, Kyrka bara där de går tillsammans, alltid tillsammans trots att tusen okända män dagligen skändar. I samklang och frid bara i gemenskapen.

Elitistisk och utestängande? På den frågan svarar han: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas."

1 kommentar:

Tubbo sa...

Sakramentalt? Kanske.

Vad är alternativet?

Kom att tänka på det när jag läste Rigstula:

- "Mitt på bänken sig mön satte, hos henne satt sonen i huset. De språkade och viskade, vilade i säng, Träl och Trälinna, under tunga dagar..."

Är det alternativet eller sakramentet?