fredag 28 mars 2014

Mor

"Nu slutar ni bråka!" Mamman ruskar tag i barnen och återställer på så vis ordningen. "Det spelar ingen roll vem som började, nu slutar ni!" Som en kattmamma läxar hon upp sin kull alla barnen ser vad de egentligen är, älskade syskon. Mamman har ett lagstadgat och samhälleligt bekräftat mandat att uppfostra sina barn. Hon har också ett informellt mandat givet av hennes större mognad, vishet och den godhet och trofasthet hon upprepat givit prov på. Hon älskar alla barn. Lika mycket. Hennes agerande styrs av principer av rätt och fel som är konsekventa och förutsägbara. Hon ger den äldre större ansvar, som sig bör, men ger också större frihet. Hon skyddar den yngre och har kärleksfullt överseende med dennes misstag.

Hur jag längtar efter en mor i vår kyrka. Någon värdig kräklan.

Inga kommentarer: