måndag 8 februari 2010

Som person

Kyrkliga samfund kan vara byråkratier, opersonliga och regelstyrda. Teologer kan försöka göra Gud en fråga om regler, rätt och fel, duglig eller inte. Funktionen Gud dömer utifrån lagen, den bilden är lätt att få och kan ses som godare än den Gud som i godtycklighet räddar vem han vill. Hur skall man då veta, kunna förutse och själv kontrollera sitt öde. En sådan Gud kommer gynna sina egna. Jesus som funktion överskrider inte sitt uppdrag, och ger rättvist i lika mått. Jesus som person känner medlidande och rörs av människors tro.

Inga kommentarer: