tisdag 26 oktober 2010

Det goda samhället

Korruptionen ökar. Jag tror att det hänger ihop med alienation. Alla små tjänstemän på alla små myndigheter hittar alla på varsin liten förordning som det är var mans (och kvinnas) skyldighet att ta reda på och efterfölja. Alla skall de leda till större effektivitet varför de i sig inte skall behöva kosta något och därför inte heller får några resurser. Alla skall de öka tillgängligheten och sätter som garant en yxa i händerna på den som känner sig utanför, illa behandlade, eller kränkt. Alienation: den offentliga sektorns paradgren. Ingen känsla av kontroll eller sammanhang. Ingen känsla av begriplighet eller av sig själv i förarsätet. Ingen tro på den goda staten. Fattigvård var inget någon önskade sig arbeta med.

Var, var är de goda reformerna? De stora visionerna? Lösningen och världsbilden kanske inte passar alla. Kanske inte är sann i naturvetenskaplig mening. Men något är bättre än inget. När arbetarrörelsen inte längre driver sin egen sak utan fastnar i illusionskonst (problem som psykisk sjukdom är skapade av samhällets negativa förväntningar, problem kopplade till kulturkrockar är orsakade av fördomar, osv.) är det en aristokrats plikt att bygga ett gott samhälle. Stå med sitt intellektuella och kulturella kapital och frikostigt förmera det, inte åstadkomma likhet genom nivellering. Att få en kriminell att bli en myndig person är självklart bättre än att straffa och stöta bort. Att den aldrig skall behöva välja den banan är givetvis ännu bättre. Att ursäkta kriminellt beteende (eller fördöma dem som fördömer det) hjälper ingen.

Är statens enda bidrag små regler som små petimetrar har skapat, vilket förutsägs i disciplinsamhällets övergång till kontrollsamhället, kan jag inte se någon annan väg framåt att den måste dö. Måste undermineras med korruption tills den faller.

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

GAMMABLIXT


SLEEPLESS IN SEATTLE

There's much in the world that you can't explain.
It's revealed for you to remember
by the whispering voice of a distant train
or a midnight rain in november.

Horizon within! You can always find
the keys to Enigma. Let's mention
one basic Truth: of spirited Mind
is Nature naught but extension.

Internal expanses! In dreams, ridden
by fear and longing you roam
that deep Southeast in your soul hidden
...on your random journey back home.

---

As a native Swede, I am particularly proud of my love poetry suite Sonnets for Katie.

My Poems

*

La présence; un coup de vie morte? non, ce n'est qu'être. Et puis pour l'errante fenêtre: étant vue la nuit, dans tous le coins des rues de la veille la même étoile.

*

Poétudes

*

Schwarzez birne!
Aufforderung zur Erotik.

Fremde Gedichte

*

En el archipielágo del mundo
los recursos son concentrados,

algunos barcos azulos
partieron para la isla más azula.

Uno grito bajo la mesa
vuelca uno cantaro;

visitantes paran
en preguntas silenciosas –

el anacrusa de una tromba
remolinea en la biblioteca.

My Spanish Poetry

*

My Laptop Wallpaper Art

CHALLENGE again. I say: generally, e=mc(n-1) for the n-dimensional room. I say this is close to self-evident.You think not? Then prove the contrary!

Windor Mirrow


And: reciprocity: for mutual benefit, you will do me a favor promoting your own blog on mine!

The best way to do it is lining up as a Follower, since then your icon will advertise you indefinitely, and I will follow you in return. Let's forge a mighty alliance of synergy and common interest.

Yours,

- Peter Ingestad, Sweden