tisdag 17 november 2009

Citat: Yttersta kärleken


Wilfred Stinissen citerar i Karmel 2009:4 Hans Urs von Balthasar, man måste älska den mannen.
[H] skriver någonstans att Jesu sista och avgörande gärning är ett drama i tre akter. Den första akten är fottvagningen, den andra instiftandet av eukaristin och den tredje Jesu död på korset. Dessa tre akter är ett, de utgör tillsammans ett drama, liksom Fader, Son och Helig Ande är en Gud. Dramats tre akter har samma innehåll, men varje akt uttrycker det på sitt eget sätt. Nyckelordet som sammanfattar hela dramat är kärlek, eller snarare yttersta kärlek. På tre olika sätt åskådliggör Jesus den yttersta kärleken. Den första akten visar oss kärlek är att vara allas tjänare, den andra att kärlek är att bli mat och dryck för dem man älskar, den tredje att kärlek är att ge sitt liv.

Inga kommentarer: