onsdag 4 november 2009

Välja våra strider


Om man nu skall se på vår tids överideologier, alla individers lika rätt och värde, mäns och kvinnors, etniciteters och sexualiteters, är det onekligen något gott. Om vi ser till kunskapsteori, till vetenskapen som sådan, till det skeptiska förhållningssättet osv. är detta inte vår fiende. Ingen tjänar på galenskap, och vår Gudsbild luttras av logiken. Synen på hans verk blir skarpare ju mer vetenskap vi lär. Nej, vår tids överideologier är inte vår fiende.

Vad som är Paulus ord till den kulturen och vad som faktiskt är Guds vilja lär vi bli varse. Till dess får vi välja våra strider.

Inga kommentarer: