måndag 7 juli 2008

Efter Kristi förklaring..


Getsemane och Golgata är också berg...

2 kommentarer:

Johanna G sa...

Vad kan jag säga? Kort och kärnfullt! Ibland räcker två meningar för att säga oändligt mycket mer än vad somliga (t.ex. jag) skulle lyckas få ner på två tättskrivna A4-ark.

Excelsis sa...

Ja, och det är en tankegång som jag lite drar mig för att gå. Både Dag Hammarskjöld och C.S. Lewis pratar en del om offer och att bära Kristi kors på ett mer konkret vis. Insikten därom förebådade en verklighet för åtminstone Hammarskjöld.. Jag får nog utveckla mig vid tillfälle.

Hur som helst, tack.