lördag 29 november 2008

Något ambitiöst såhär på lördagkvällen


Jag har fått den tacksamma uppgiften att skriva en förbön som också är ett beredelseord, samt någon form av hej och välkommen, då den av någon anledning hamnar i början av Gudstjänsten (det fanns någon tanke om att be för det nya kyrkoåret.) Hur som helst är det svårt att få det bra. Jag hade någon sorts ambition att teckna någon sorts bild kring inkarnationen, samt sedan bygga bönen kring "Jesus läser text i synagogan" i Luk 4 istället för inl, "vi ber för världen", "vi ber för kyrkan", "vi ber för oss själva"... Bättre lyss till den sträng...

Arbetsanteckningar nu:
--------
Evige Gud, du tillvarons orubbliga centrum, oskapade Ljus, som talar och det blir till. Som i enlighet med ditt väsen skapat oss att älskas och tjänas. Vi väntar nu, med den heliga Jungfrun, din ankomst när du, Väldige, avslöjar dig och fullkomligt visar vad Gudomlighet och sann mänsklighet är, då du låter dig födas genom mänskligt kött in i vår värld. Genom honom blir vi räddade.
Herre, vi träder in i ett nytt kyrkoår. Låt detta bli ett nådens år och låt inte dagen då du fullkomligt upprättar din skapelse dröja. Vi ber dig..

Herre, hör vår bön...

Herre kom med glädje. ..till alla dem som sörjer, som är ledsna, förbannade, eller orättvist behandlade. Till alla som är oroliga, till dem som är utsatta för finanskrisen och som är drabbade av flygplatsockupationen i Bangkok. Till en kyrka som tappat hoppet.

Herre, hör vår bön...

Herre kom med frihet. ..till alla som sitter fast i sammanhang eller vanor som binder dem. Som blir utsatta för grupptryck eller negativa förväntningar. Som är förövare. Som har svårt med missbruk. Som dras med jobbiga tankar eller sjukdomar.

Herre, hör vår bön...

Kom med klarhet. När vi själva eller andra trycker ned oss, visa oss det värde vi har i dina ögon. I konflikter, visa oss försoningens väg. Och när vi blåser upp oss själva, tillrättavisa oss. Vi ber om klarsynthet och vishet för politiker och andra i maktpositioner.
Öppna våra ögon för lidandet i världen. För det som syns, så väl som det som döljs väl.
Framför allt ber vi att du skall öppna våra ögon att vi klarare kan se dig.

Herre, hör vår bön..

Herre kom och ställ allt till rätta. Det finns så mycket orättvisor i världen där vissa har och andra inte. Vissa måste fly för sina liv, andra måste kämpa med sjukdomar. Vi ber om att få lämna allt det vi inte kan förstå till dig och att du i din vishet kan skipa rätt.
Vi ber om ett rättfärdigt rättsväsende och vi ber för dem som sitter i fängelse eller är i klammeri med rättvisan.

Herre hör vår bön.

Till sist ber vi att du skall sända din Helige Ande att vi må få del i din uppståndelse, bli lika dig och delaktiga i ditt verk. Du har då du tog mandom givit oss ett evigt föredöme. Vi tackar dig för detta och för att du ser med kärleksfulla ögon på det ofullkomliga i våra liv som inte är likt dig.

I Jesu namn, Amen.

---

5 kommentarer:

Rolf sa...

Något jag ser som oerhört viktigt att be för är att be för sjuka och arbetslösa som hamnat utanför samhället. DE lider i vårt samhälle ejkonomiskt genom den fördelningspolitik som mu förs ekonomiskt. Men även av det förakt som fått fäste bland människorna av misstänksamhet mot dessa att de är utnyttjare av välfärdssystemet. TRO mig de om några behöver kyrkans stöd och uppmärksamhet.

Excelsis sa...

Håller med till fullo. Att vara instängd är att vara utestängd där det inte finns någon plats att vara utestängd på. Frihet för de fångna bör då innebära delaktighet för alla.

Anonym sa...

Hur gick det då? :)

Excelsis sa...

Jo tack. Det var en mycket fin gudstjänst och blev ganska bra med en bön i början. Det satte lite tonen, inget tjafs, här firar vi Guds stundande ankomst. Det känns tyvärr inte självklart att man ogenerat kan stå för att vi är kristna trots att kyrkan är full med människor som inte brukar gå i kyrkan. Det är lätt att börja tankeläsa och tänka att de vill nog mest ha sånger och gulliga barn och inte behöva höra så mycket om den där Jesus. Men jag tror att det är precis vad folk vill. De vill ha en kyrka som är en kyrka. Så jag är nöjd.

Gör ni något av advent i pingstkyrkan?

Anonym sa...

Så gött :)

Vi hade en fin gudstjänst igår. En kvinna som döpte sig bla, sen var det klassiskt ankomst musik under mötet. Det var fint, mkt glädje och värme.