torsdag 27 november 2008

Matt i allmän debatt


Jag blir lite matt i den allmänna debatten. Detta blir någon sorts fortsättning av ett tidigare inlägg. Jag försöker återge tankebanorna som jag uppfattar dem. Uppställt såhär borde argumenten gå att knäcka...
Religionen är en kognitiv parasit, ett virus som smittar människor och gör dem irrationella och potentiellt farliga. Barn är särskilt mottagliga för denna parasit. Barn måste skyddas. Slutsats: religiösa borde inte få ha kontakt med barn.

Barn är små rationella skeptiker, rena blad, som påluras massa ologiskheter. All ondska, alla irrationella saker man ser hos barn är irrationella vuxnas fel då de faktiskt lärt dem den ondska de inte bär med från födseln. Slutsats: vi kan med rätta anklaga t.ex. religionen för den ondska vi ser i världen.

Alla har en andlighet som är ett naturligt uppskattande av natur och musik t.ex. De etablerade religionerna sätter genom sina anspråk hinder för individens utveckling till en rationell andlighet. Individen måste skyddas. Slutsats: den etablerade religionerna måste begränsas så att de inte kränker individen.

Religionen kräver särrättigheter för att kunna fortsätta med sedvänjor som går ut på kvinnoförtryck och undertryckande av individen. Detta ställer sig emot individens frihet. Slutsats: det kan inte komma något gott ur att skydda den religiösa mångfalden.

Hur vänder man en ideologisk våg i ett samhälle? Var finns våra kyrkliga ledare i denna debatt?

8 kommentarer:

Papa Dan sa...

Som alla ismer så har ateismen sin period, precis som kommunismen, nazismen osv... tider kommer och går och nya ismer är på modet. Jag hoppas och tror att det här är något vi kan se tillbaks på och skaka på huvudet åt i framtiden. Jag är inte säker på att kyrkan ska blanda sig i politiken utan kanske istället låta det blåsa över huvudet... det må vara fegt men samtidigt är min erfarenhet att politik och religion ofta bara blir tok. Svenska Kyrkan är väll ett gott exempel.

Eftersom jag har en apokalyptisk världssyn så kan detta också ses som ett oifrånkomligt tecken och något vi inte kan göra något åt. Kristna kommer förföljas in i slutet.

Excelsis sa...

Du har nog rätt. Is i magen så länge vår Herre dröjer.

tubbo sa...

Jag talade med kyrkoherden om något som liknar dina tankar..

Jag talade om att apologeternas tid var kommen.. jag vill rusta ett passionerat försvar och diktera svavelosande aplogier ála Tertullianus..

Fader Thomas manade till besinning..

Hans åsikt var att tiden inte är inne för apologi.. han talade om det stilla vittnesbördet.. uttryckt i det goda kristna livet som utgår från den goda bönen..

Kanske var det även till oss i denna oroliga tid som Jesus talade till i sin bergspredikan..

"- Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för
min skull."

Jag vet inte..

Excelsis sa...

Det kanske är ett inslag av ungdomlig iver som slår till här. Det är kanske tid att lyssna till den äldre visheten.

Samtidigt är det viktigt att inte misströstan sprider sig i de egna leden. Vi är inte svarslösa, men vi kan välja att inte svara. Jag är glad att någon annan drar i bromsen, då kan jag underordna mig och självcensurera mindre.

Jag brottas en del med mitt svavel. Jag tog upp det med en av prästerna i min församling som snarast uppmuntrade mig att fortsätta..

Allt har sin tid..

Det är f ö roligt att höra ifrån dig. När dina 6 månader gått, önskar du amnesti på FB (jag är ju mod där nu)?

tubbo sa...

Ja.. allt har sin tid..

En samhällsforskare( minns inte vem) menade att dagens samhälle blivit mer mottagligt för lögn på så sätt att informationssamhället ger upphov till okritiskt spridande och insamlande av godtycklig information.

En tydlig tendens visar sig i den senaste tidens amerikanska presidentsvalskampanjer.

Kandidater som Michael Dukakis och John Kerry stjälptes av rena lögner från skrupellösa republikanska spin-doctors.

Demokraten Dukakis valde att inte bemöta Lee Atwoods förtalskampanj ang. långtidsdömda fångars permissionsregler( läs mördare).. trots att den förste politiker som genomdrivit ett förslag om permissioner för fångar var republikanen Ronald Reagan.

Det visar kanske tydligare än någonsin att allt goda män behöver göra för att låta ondskan vinna är ingenting..

På samma sätt anklagas och bespottas många av världens religioner med lögn.. isär kristendomen..

Jag har själv bemödat mig att grundligt genomgå åtminstone en del av det historiska materialet som finns tillgångligt och är ganska trygg i min övertygelse..

Det innebär naturligtvis inte att den inre brottningen upphört.. men trons väg ligger i varje fall öppen..

Men jag kan oroa mig för de försiktigt sökande.. de som kanske vill men inte vågar närma sig Kristus..

Att då få exempelvis Roger Viklunds bok i handen kan avskräcka de flesta som inte bildat en egen uppfattning och inte omedelbart är villiga att tro kyrkornas lärare, trots Viklunds svaga och misvisande slutsatser..

Återverkningarna av Viklunds och andras retorik gör sig gällande på många internetfora( läs Flashback ;))..

Så frågan är:

Vad gör då man ställd inför denna problematik för att inte låta lögnen vinna?

Hur som helst..

Ja..Jag önskar amnesti är de 6 mån har gått..

Hoppas allt är bra med dig.. och att amnesti går att ordna..

Vi hörs..

Anonym sa...

Jaa tubbo, äntligen får vi se dig på fb igen. Debattera med måtta bara så du inte "fb" bränner ut dig. (jag gör även det ibland)

Anonym sa...

Visst. Men vuxna har väl också varit barn? Så varifrån kommer dumheterna egentligen?

Excelsis sa...

Anonym: Kan jag anta att du menar religioner med dumheter. For en ateistisk forklaring rekommenderas Robert Sapolskys foredrag om religion och antropologi - googla!

Jag vill mena att dumheten och religionen inte innebar en perfekt korrelation. Jag kan medge att den finns men ser den som begransad.