torsdag 14 januari 2010

Klass, kön, etnicitet

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gal 3:28
Kristendomen är en konstruerad härkomst. Ett folk kallat ur alla folk. Det är ganska svårt att föreställa sig hur självmedvetenheten såg ut innan absolutism och nationalism. Förmodligen kan svensken som dansken, göten som sveonen(?) etc. spåra sitt ursprung i stammar. Expanderande till dess att motståndet från andra kulturcentra blir sådant att kraften vänds inåt, konsolidering. Krigsherrars ätter blir adel, kungen blir höjd över likarna, blir allsmäktig, nationalstaten vill skapa enhetskultur, dalkarlen blir svensk från dalarna, språkhygien skall tvätta bort det provinciella för enhetssamhällets framväxt.

Parallellt med den nationella identiteten finns en klassidentitet. Visst vi har röda stugor, Lasse Berghagen och nubbe på midsommar gemensamt, men högre klasser har nog alltid blickat ut, sett bröder i de av samma status i andra kulturer. I korsfarartider kunde Saladin och Rickard Lejonhjärta umgås som likar. Vetenskapsmän och kulturpersonligheter har inte känt några sådana gränser. Inom arbetarrörelsen fanns en stor förhoppning att arbetarnas dylika sympati skulle vara starkare än den nationella identiteten under första världskriget. Blodet visade sig dock vara tjockare än vatten. Pol Pot:ska visioner om att samla världen på botten, är kanske ändå inte vägen. Kanske istället om alla kunde vara någon, i förhållande till andra, äga något, fria subjekt.

Genus och maktstrukturer kopplat till dessa måste antingen uppstått i en mycket tidig fas i människans utveckling eller i någon mån vara kopplad till hennes biologi. Detta då maktstrukturerna, i nära nog alla fall, är sådana att männen har makten.

Radikaliteten i Paulus uttalande är egentligen obegriplig. En mänsklighet, en klass, ett kön. En härkomst i ett uppbrott, ett hemland i himmelen, syskonskap och jämlikhet.

Utifrån detta är upplysningsidealen och mänskliga rättigheterna något mycket gott, och xenofobi, och överdriven nationalism något verklig djävulskt. Samtidigt måste man veta var man kommer ifrån...

Inga kommentarer: