onsdag 20 januari 2010

Svärmar

Piratpartiet är intressant ur organisatorisk synvinkel. I stadgarna kan man läsa: "det spontana svärmarbetet är det som bygger vår aktivism".

Praktiskt löses det enligt följande:
Här kommer den berömda "trepiratersregeln" in: om tre medlemmar är överens om att någon sorts opinionsbildning eller aktivism är rätt för partiet, så har de rätt att agera i partiets namn. De tre kan till och med få ersättning för utlägg i samband med aktivismen, så länge det är måttfullt (träpinnar, lim och färg är måttfullt; datorutrustning och en jätteskärm är det inte).
En "[s]värm är en typ av flockbeteende där individerna i högre grad än i ett stim följer varandra, med högre hastighet och intensitet. Inuti svärmen tycks varje enskild individs rörelser vara kaosartade, men utifrån sett beskriver de en sammanhängande form."

"Swarm intelligence describes the collective behavior of decentralized, self-organized systems, natural or artificial."

Som vanligt är teknologisk utveckling modell för mänsklig organisation. Det sätt på vilket torrentklienter är ett självorganiserande nätverk enligt en centralt beslutad standard, kan man också organisera människor. Internet, "Webben 2.0", där alla punkter är knutna till varandra genom en punkt, samtidighet över världen, gör det möjligt.

Platta organisationer och hierarkiska dylika har funnits i tusentalsår (kyrkan resp. romerska armén). Huruvida svärmen går att styra, hur den utvecklar sig, vi får se.

En svärmkyrka, hur skulle den se ut? "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:20)

1 kommentar:

Maja sa...

Bikupegrupper är ju ett uttryck som används, typ arbetsgrupper.