måndag 4 januari 2010

Skapad

Människans psykiska födelse är på sätt och vis lik världens skapelse enligt bibeln. I kaoset dras en gräns, dag skiljs från natt, ont från gott. Det är ett tillblivande i modern ögon, och hon såg att allt var gott, ett tillblivande av ett begynnande själv. Gränser dras mellan det jag och inte jag. Självets påverkan på världen, viljans möjlighet att kontrollera den där armen som passerar förbi i ögonvrån. Inför ansiktet vandrar människan, först när hon bär med sig inre representationer av detta ansikte kan hon vara avskild. Först när hon har en historia, en kontinuitet är hon en enhet.

Människan spårar alltså sitt ursprung ur ett individuellt kaos och dras med åren ut ur den primära illusionen in i det intersubjektiva, "objektiva". Illusionen, där det vi ser inte är det sanna och därmed möjliggör något annat som sann verklighet är både ganska naturlig och fantasieggande. Drömmen om att detta inte är allt, är möjligt ur kaoset, avhängig intersubjektiviteten; kultursfären.

Avkläddheten är alltså inte enkelhet utan kaos. Ensamheten, armodet, utstöttheten, bristen på sömn etc. leder mot kaos inte enkelhet. Enkelheten är det kanske mest påklädda. Igenom intersubjekiviteten; individen skapad.

1 kommentar:

Johanna G sa...

Intressant inlägg!