tisdag 11 augusti 2009

Bördor


Du kan bli fri. Ditt själs fängelse; ensamheten, rädslan. Du kan bli fri. Frihalsad. Frälst.

Det är vårat evangelium. Den praktiska nytta enligt vilken övrig bevisning borde kunna bero. Gud själv verkar inte vara särskilt benägen att bevisa sig. Han vill vår frihet, friheten att vara oss själva.

Att förmedla detta kräver borttagande av bjälken i vårat öga. Ett avläggande av vår egen börda. Hur kan vi annars hjälpa någon enda att bli fri? Hur kan vi tro att de bördor vi själva tagit på oss av rit och fromhet skall hjälpa någon annan? Är vi inte som fariséerna som binder tunga bördor men inte gör något för att lätta dem.

Befria så människor från deras bördor, från allt det som hindrar dem från att leva i kärleken. Detta är vad Kristus vill.

Inga kommentarer: