onsdag 26 augusti 2009

Rob Bell m.m.


Jag sitter och lyssnar på någon som sågar Rob Bell. Personligen tycker jag Rob Bell är både inspirerande, rolig och kunnig och har inget emot honom. Men det har "Christian pirate radio". En sak funderar jag kring. Rob säger något om att rättfärdighet utifrån 1 Mos 22:18. Han menar att det utifrån Abraham skall utgå en ny stam med ett nytt sätt att leva på. Häcklaren pausar och säger med ironiserande ton: "Nej, det är inget speciellt med dem, men de skall frambringa Kristus." Ingen Helig Ande, inget Guds verk med människan. Bara rättfärdiggörelse genom tro, annars helvetet. Evangelium? Kalvinister är för härliga.


Texten är dessutom ett exempel på hur man verkligen ansträngt sig för att göra så otraditionella översättningar som möjligt.

1917: Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför
att du lyssnade till mina ord.»

2000: Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått.

Inga kommentarer: