fredag 28 augusti 2009

Sjukt


Jag hör att M vill skapa en nationell vårdplanering där man skall reglera behandlingen för enskilda diagnoser, S vill ha mer kontrollsystem och kvalitetsarbete. Resurser är det ingen som pratar om. Det finns någon märklig hållning där man tror att man kan lagstifta om allt och sedan inte behöver ta ansvar för det i budgetarbetet. Så går det när man lägger beslutet i en annan korg än utförandet, och i ytterligare en annan det ekonomiska ansvaret.

---

Jag kan f ö bara notera uppståndelsen kring HBT-personer som inte får asyl. Bra att frågan uppmärksammas. Tråkigt att de kristna irakierna inte fick samma uppmärksamhet.

Inga kommentarer: