fredag 14 augusti 2009

Demoner


De besattas demoner får uttala sig ett antal tillfällen i evangelierna, nedan återgivet enligt Markustexten.
"Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." (Mark 1:24)

"Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!" Nu frågade han: "Vad heter du?" Mannen svarade: "Legion heter jag, för vi är många." (Mark 5:7,9)
I mötet med Gud sker någonting i människan. Undermedvetet känner hon igen Guds helige men reaktionen blir "har du kommit för att ta död på oss." Herodes identifierar frälsarens när han hör talas om honom och ser genast ett hot mot sin makt. Ivan Karamazovs 'Storinkvisitorn' i Bröderna Karamazov har ett liknande tema. Om Kyrkan i sin makt skulle finna att Jesus återvänt skulle den genast åter ställa honom på ett bål eftersom han förmodligen skulle börja predika Andens frihet och den oförmedlade kontakten mellan Gud och människor. Kyrkan har sedan länge istället börjat ge människorna brödets trygghet, men människan lever inte bara av bröd.

Människan skulle önska att han, Gud, inte hade med oss att göra. Alla upptänkliga sätt att hålla Gud på avstånd. I liturgi, i former, i teologi, i uppdelningar av livet osv. är ett ständigt levande exempel på hur fruktansvärt det är att falla i den levande Gudens händer.

Det andra demoniska uttrycket pekar på den splittring och vilsenhet en själ som lever bland gravarna kan känna. Vilket fullkomligt förvirrat virrvarr av viljor, känslor och rädslor som finns i människans hjärta.

Enligt Honom är det "inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Inga kommentarer: