söndag 13 september 2009

14 e tref. Enheten i Kristus


Enheten i Kristus kan vara ett av de mest pregnant uttrycken i kristendomen och söndagen som har detsamma som titel är en lite speciell högtid. Det finns en punkt, ett centrum att falla emot, den enda lilla smala biten som samtidigt, innefattar allt. Det är något jag bara kan ha en vag spatial känsla av. Efter en hastig sammandragning exploderar det genom himlarymderna. Specifikt focalt i mannen på korset och universellt som det Ord som ständigt klingar. Enhet-i-mångfalden, mitt i den Allraheligaste Treenighetens stora mysterium som bara viskar om en sak; kärlek...

Låt vare sig frimodiga eller socialdemokrater riva i detta sakrament!

Lyssna på f. Bo i samma ämne (c:a min 15).

Inga kommentarer: