onsdag 16 september 2009

Nomineringsgrupperas åsikter


Dag Sandahl skriver följande. Läs och begrunda. (Läs även denna artikel av Johan Hakelius om Dag).

I tidningarna Dagen och Världen i dag publiceras denna dag en undersökning om hur de olika nomineringsgruppernas företrädare och kandidater till kyrkomötet tänker i det kyrkliga. Per telefon eller mejl har svar kommit in - eller inte kommit in. I nomineringsgrupperna spretar svaren. Jan-Anders Ekelund, som är ordförande för Frimodig kyrka ,konstaterar att hans grupp är den mest homogena. Han verkar stolt. Ändå kunde man bara välja ett alternativ. Jag antar att de flesta velat nyansera, men enkäter är som de är.

Vad lär man av enkätundersökningen? Sverigedemokraterna lever upp till sitt rykte som främlingsfientliga. Och ingen sverigedemokrat, ingen, tycker att Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor till tro på Jesus Kristus.

Alla socialdemokrater är positiva till politiska nomineringsgrupper och en majoritet i C, M, MP och S vill att Svenska kyrkan ska formas som samhället i övrigt.

Alla politiska partierna, KD som undantag, ger spretande svar på framtidsfrågorna. "Satsning på gudstjänst, förkunnelse och mission" svarar Frimodig kyrka, POSK, ÖKA, Seniorpartiet och Kristdemokraterna.

Frågan om äktenskapet delar de partipolitiskt obundna. ÖKA vill ha samkönad vigsel, POSK är splittrat och FK vill bevara äktenskapet. Jag svarade på den frågan att saken borde utredas ytterligare - för det är min motion i frågan med poängen att de ekumeniska konsultationerna inte genomförts som överenskommet är.

Ingen socialdemokrat eller vänsterpartist, ingen, menar att Jesus uppenbarar vägen till Gud på ett unikt sätt. I V är det bara en av fyra som främst ser Jesus som Guds son. För V är han främst ett gott föredöme. I POSK svarar 25% att Jesus är världens Frälsare - en uppseendeväckande låg siffra, må jag säga.

50% av socialdemokraterna anser att Svenska kyrkan ska vara med och skapa ett mångreligiöst Sverige. 36% av kristdemokraterna uppfattar att alla religioner har en gemensam kärna som handlar om att älska sin nästa. Månntro det! Asatron också?

En minoritet av kandidaterna till kyrkomötet instämmer i den lutherska synen på Bibeln. Slutsatsen som SEA drar är att nomineringsgrupperna på det stora hela är mer politiskt än teologiskt motiverade. Det får konsekvenser för frågan om vigseln, förstås.

Hur hanterar nu media denna undersökning - för den är väl lätt omtumlande? Och vad säger Wejryd?

Inga kommentarer: