tisdag 8 september 2009

Excentriskt inslag


Ur dagens Bohusläningen:
Svenska kyrkan tillhör folket, därför värnar vi socialdemokrater en öppen folkkyrka där alla är välkomna. I hundratals år, långt innan arbetarrörelsen framtvingade demokrati i landet, var kyrkan och de religiösa ledarna en del av den borgerliga diktaturen.

(..)

Under tusen år har kristendomen funnits i Sverige, merparten av den tiden har religionen använts av prästerskap och kungar för att förfölja, förtrycka och styra landets invånare.

(..)

Det finns i dag religiösa ledare och medlemmar i Svenska kyrkan som på fullt allvar vill stoppa de politiska partiernas möjlighet att verka i kyrkan, Sveriges största folkrörelse. Många av dessa personer samlas i den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig Kyrka, en grupp som vill inskränka valbarheten till att endast gälla de som är frekventa kyrkobesökare, anställda och prästerskapet.
Visst kan det uppfattas som ett excentriskt inslag i vårt moderna samhälle, men det är betydligt allvarligare än så. (..) Kyrkan är en del av samhället och samhället är en del av kyrkan. Krister Kronlid (S) Per-Erik Holmberg (S)
Återigen blir det tydligt att (S) befinner sig i kyrkan för att kontrollera det excentriska inslaget de religiösa utgör. Istället propagera man för sitt urvattnade och avmytologiserade projekt folkkyrkan.

Ibland känns det bara hopplöst.

6 kommentarer:

Maja sa...

De flesta svenskar skulle nog uppfatta Frimodig kyrka som excentriskt, om de visste vad det var för nåt. Nu vet de ju inte det, men hypotetiskt.

:)

Anonym sa...

"långt innan arbetarrörelsen framtvingade demokrati i landet"

Maken till lögnaktig självgodhet har man sällan hört...

Nåväl, det här är alltså kärnan i deras budskap:

"Kyrkan är en del av samhället och samhället är en del av kyrkan."

Och därför skall kyrkan politiseras av "samhället", vilket översatt från socialdemokratiska till ren svenska bara kan betyda "makthungriga, proffstyckande och tredjeklassens politiker".

Jag hoppas verkligen Frimodig Kyrka vinner stort och kastar ut dessa krämare ur templet. Finns det några opinionsundersökningar?

Stefan sa...

Det är av den här anledningen som barn måste få lära sig analytisk filosofi och hur man identifierar logiska felslut i gymnasieskolan. Annars är de värnlösa väljare, på samma sätt som man blir en värnlös konsument om man inte har koll på sina rättigheter.

Det finns ju inte ett enda argument i hela artikeln som håller vatten. Det är som en studie i logiska felslut, icke-argument, och ren lögn.

"Ge oss makten istället för de hemska 'religiösa ledarna', så slipper ni bli förtryckta, gott folk. Excentriskt, ja rent av farligt, vore det väl om en kyrka styrdes av - hör och häpna - religiösa ledare. Hur skulle det se ut? Då blir ju kyrkan religiös ju. Komma här i kyrkan och tro att man kan vara religiös, såna dumheter. Vi vill att kyrkan ska vara politisk. En folkrörelse. Så att folket inte blir förtryckt. Och tycker du annorlunda så är du en borgerlig diktator, och säkert religiös också, din förtryckare där!"

Anonym sa...

http://www.trotank.se/blog/index.php?/archives/1254-Hjaelp-till-att-foeraendra-Svenska-Kyrkan!.html

Excelsis sa...

Tack alla för era kommentarer! Skönt med så bildad respons.

Gunvor Vennberg sa...

Se svar på artikeln på Frimodig Kyrka bloggar. Socialdemokraterna tillämpar själva det system de vill förvägra Svenska kyrkan pga att det är "odemokratiskt" internt till sina kongresser.