onsdag 2 september 2009

Den kristna historien


Vad innefattas inte av den kristna historien. En organism med 2000 år på nacken har varit med om allt. Fruktansvärda övergrepp, förtryck, galenskap som i den anabaptistiska teokratin i Münster, Jonestown och Knutby. Den har befrämjat och motarbetat vetenskapen. Den slagits för människors frihet och hindrat densamma. Varit för och emot slaveri. För och emot kvinnors rätt. Den har slagits för de fattiga och legitimerat kungar. Vad man än säger har kyrkan varit värre. Men det finns också en annan historia om ett Gudsfolk genom 2000 år. Om en sannings röst ständigt beredd att slåss för människor värde. Om heliga kvinnor och män som med sina liv visat på Gud och Guds kärlek. Många med mig skulle säga att det är kyrkan, allt det andra är något annat; makt och politik, mänsklighet i kyrkans dräkt.

Man kan kanske anklaga den kristne för att ha en snedvriden kyrkosyn. För den lutherska doktrinen "samtidigt rättfärdig och syndig" gäller i allra högsta grad kyrkan. Den som ser det rena, vackra Gudsfolket. Ser vad Gud ser i all fallenhet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Galenskapen i Munster var galen, o ja, men man kan inte döma alla anabaptister efter den. Majoriteten anabaptister var ju pacifister, idag är alla anabaptister pacifister (jag vet, för jag är anabaptist, en karismatiker-anabaptist). Man kan inte döma hela katolska kyrkan efter inkvisitionen, inte heller alla anabaptister efter Munster.

PS: Nu påstår jag inte att du sagt att alla anabaptister är Munsterrevolutionärer, men jag vill bara förtydliga för dem som tror det.

Excelsis sa...

Bra med ett förtydligande!