tisdag 7 oktober 2008

Inte där


Det tedde sig märkligt att detta att stå stilla skulle innebära så mycket konflikter. Att viljan att äga sig själv och sin vilja skulle tvinga honom in i ett värn av tystnad. Att den enda som sökte honom var dem som ville ställa honom till rätta. Men han var inte där, fast han kanske borde, han var inte där. De skymtade ibland förbi.

Inga kommentarer: