måndag 25 maj 2009

av Du och Jag i Dig


Ett jag och ett du.

Det börjar i skillnaden.

Du är i relation, du slutar där andra tar vid.

Enligt detta sätt att se ÄR den basala enheten inte, den basala enhet som ordningen tycks kräva, men den var oss heller inte given.

Enheten i varats mitt är mångfald; en men ändå tre. Paradoxen som är varats möjlighet, i vars spänning intet delas i plus och minus, gravitation och energi, ordning och kaos, tyngd under den mimetiska friheten och nådens frihet under korsets tyngd.

Korset, detta vi iklär oss som den fångdräkt i vilken vi tvingas till frihet och ansvar till, fullhet och kärlek.
Korset i vilket rättvisan faller samman, offret faller samman, enhetten faller samman och byggs upp igen på ett förunderligt sätt.
Korset, med vilket Abraham kan låta Lot välja och med vilket Petrus inte skall bry sig om vad som gäller Johannes, - Du skall följa mig.

Vi bygger så ett rike, inte av vi, inte ens av Jag och Du,
utan av Du och Jag i Dig.

Inga kommentarer: