fredag 15 maj 2009

Sekularism"Religiösa idéer får inte inte påverka den etiska- och lagstiftande diskursen" "Rationella argument skall underbygga etiska ställningstaganden." "Sekulära värderingar är de enda som kan vara giltiga för både religiösa och ateister."

Jaså? Vad är det för rationellt med liberalismens individualitet? Med feminismens demonterande av könsrollen? Osv.

Visa mig de rationella argumenten om det är grunden för att religiösa stängs ute från lagstiftande och etiska diskussioner.

Inga kommentarer: