söndag 31 maj 2009

Förbön på pingstdagen


Tack himmelske Fader att du sänder den Helige Ande och så alltid finns närvarande mitt ibland oss, i våra hjärtan. Hör oss när vi kommer inför dig och ber.

Herre hör vår bön

Vi ber om Andens utgjutelse över världen. Att du kallar människor till dig och uppfyller dem med ditt återskens ljus. Vi ber om besinning i krig och visshet om din kärlek, i vilken varje liv är heligt, och i vilken vi är en mänsklighet, förbunden med din skapelse. Vi ber om frihet för Nordkoreas folk och om ansvar hos dess ledare. Vi ber om försoning på Sri Lanka och om medmänsklighet i den rådande ekonomiska krisen. Herre upprätta, i din Ande, din mänsklighet lär oss att dela idtället för att ta och lita istället för att ta till säkerhetsåtgärder.

Herre hör vår bön.

Vi ber om Andens utgjutelse över dem som söker dig. Väck oss ur vår tröghet, mana oss till efterföljelse och bind oss samman till det levande tempel som är din Kyrka. Styrk oss var och en och låt oss bli varse din röst så att Helig Ande, mer och mer, kan gestalta Kristus i våra liv. Öppna våra ögon för ditt Ord och ditt verk i vår vardag. Visa oss goda förebilder och låt kärlek, glädje och frid känneteckna oss. Stötta vår frösamling och ge oss enhet och ledarskap. Styrk oss i vår trofasta tjänst och ge oss ett tillitsfullt jämnmod inför världnes stormar. Ge församlingen urskiljning så att vi kan gestalta en godhet större än världends, med tålamod, vänlighet och kärlek till alla som söker dig. Undervisa oss och låt iss gå ut med evangeliet tom dig till andra. Ge oss åter en tro på din undergörande krat i vår tid och kom med din helande hand till oss alla. Herre i din Ande upprättas din skapelse och vi kan åter igen se dig och varandra i ögonen, så Kom Helige Ande.

Herre hör vår bön.

Herre vi ber om hjälp med allt det hos oss som står i vägen för din kraft och godhet. Vi ber för vår rädsla, vår bundenhet och bekymmer, för tvivel och sorg. Uppliva vår längtan efter dig och när vi vänder oss mot dig, famna oss i dina armar. Visa inte bort någon av dem som söker dig. Om vi faller förlåt oss och upprätta oss, och när livet är slut tag emot oss i ditt rike.

Herre hör vår bön.

Låt din Andes eld komma och smälta frusna själar och hårda hjärtan. Vi ber med alla dina heliga och den heliga Gudamodern. I din älskade son, Jesus Kristus, vår Herre och broders namn. Amen.

3 kommentarer:

Tubbo sa...

Amen..

Anonym sa...

Mmm fint skrivit.

Här kommer ett par rader från Thomas av Aquino, som tål att begrundas.


"Giv mig, min herre och min Gud,
förstånd så att jag bättre känner dig,
kärlek så att jag söker dig,
vishet så att jag finner dig,
älskvärdhet så att jag behagar dig,
uthållighet så att jag troget väntar på dig,
trofast het så att jag når fram till dig."

Anonym sa...

Gooey Ducks grow to about two pounds in four or five years.
[url=http://www.gooey-duck.com/]gooey duck[/url]