måndag 11 maj 2009

mur


När en lag uppfattas som icke överensstämmande med det allmänna rättsmedvetandet, är onödigt krånglig eller orsakar frustration, korrigeras inte lagen utan de repressiva krafterna trappas upp. En mur byggs hellre för att tvinga medborgaren att gå på övergångsstället istället för att göra ett övergångsställe där människor faktiskt går.
Är inte detta en spegel av vårt samhälle. Fråga inte vad staten kan göra för dig utan vad du kan göra för staten.

Inga kommentarer: