onsdag 20 maj 2009

Ordet blir kött


Kärleken till Ordet är Andens frukt läser vi i en debattartikel i Dagen.

Den insinueras att den naturliga teologin leder fram till en annan Gud. Och visst är det så att uppenbarelsen krävs. Vi behöver gå utöver vad vi kan bli varse genom vårt förnuft genom att ta till oss det som uppenbaras för oss. Men man kan inte sätta naturlig teologi och religiösa urkunder mot varandra. Onekligen är det så att vi alla stött på felaktiga utläggningar utifrån samma det religiösa textmaterial som vi kallar bibeln.

Det påtalas att Ordet är oföränderligt. Kulturen är det dock inte. Som jag läser Jesus är hans markering mot objektiv lagmoral i riktning mot en dygdetik. Vad som är kärleksfullt är onekligen situationsbundet.

Jag får också en känsla av att artikelförfattaren likställer Ordet med bibeln. Detta är något som i allra högsta grad bör ifrågasättas. Jag vet inte om han råkat ut för en tankevurpa då han hänvisar till "Bibeln säger att Jesus Kristus är Ordet - Guds ord, som är Gud." Förhoppningsvis inser artikelförfattaren att Jesus inte är bibeln. Onekligen uppenbarar sig Gud i de texter som är bibeln, men som han själv skriver, "Är det inte så att enligt Bibeln är Gud bara en och därför har vi alla bara en enda helig Gudsbild att lära känna och närma oss genom vår tro?"

Ordet blir kött i första hand. Anden fullkomnar människan, Andens frukt är kärlek, en återklang av Ordet.

Edit:

Dag Hammarskjöld schreibt: Gud dör inte den dag vi inte längre tror på en personlig gudom, men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft.

Inga kommentarer: