onsdag 6 maj 2009

Mot ett kristet metafysiskt manifest


Hur fånigt är inte detta? Skall man inte låta Gud vara Gud? Följande punkter finner jag ur filosofisk och etisk synvinkel nödvändiga.
  • Gud kan inte tillåtas att vara utanför världen. Det kan inte vara genom att extatiskt eller eskatologiskt lämna nuet som vi når Gud. Det måste vara i ett närmande till nuet, när verkligheten är som verkligast som Gud finns. Glädjen och riket måste följaktligen vara i detta livet - enl. "gårdagen är förbi, morgondagen har du inte sett, idag hjälper Herren." - Därmed inget sagt om efterlivet. Eckharts sats "Gud är varat" är att betänka.
  • Gud kan inte tillåtas vara materia, kan inte vara i det skapade. Han kan inte låtas vara av något, inte någon substans som delas med t.ex. vår själ. Han måste ändå ha en roll och tillåtas en påverkan. Gud måste spela roll trots att världen i sig själv går ihop. Om så bara genom Andens verk inom oss som tolkande agent i enlighet med Ordet.
  • Gud kan inte tillåtas vara meningslös. Gud kan inte skapa fler frågetecken än han rätar Gud är istället meningens Gud. Satser som strider mot förnuftet får därför förkastas.
  • Gud kan inte tillåtas vara ond.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja få vill använda sig av den Gudsbild skriften förmedlar. Missbruket av ordet "allsmakt" är ju vanligt förekommande bland ateister.

Excelsis sa...

Jag har allt svårare att se en Gudsbild som skriften med nödvändighet förmedlar. Är det inte något som sker i Anden, eller som Anden uppenbarar?

Anonym sa...

Jo visst är det så. Dock är ju har ju skriften "andliga" kring Gudsbilden..