söndag 17 augusti 2008

Gyllene regeln


Ibland hör man att "den gyllene regeln" - Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger (Matt. 7:12) . - skulle stå för något allmängiltigt i moralen och mycket riktigt finns det liknande formuleringar i flera religioner. Från Wikipedia:
 • Islam
  • Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.
 • Bahá'í-tron
  • Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. ('Abdu'l-Bahás tolkning av Jesus kärleksbud).
 • Sikhismen
  • Döm andra så som du dömer dig själv.
 • Hinduismen
  • Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17)
 • Jainismen
  • I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)
 • Buddhismen
  • Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)
  • Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så. (Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)
 • Konfucianismen
  • Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Analekterna 15:23)
 • Taoismen
  • Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust. (Tai Shang Kan Ying P'ien)
 • Zoroastrianismen
  • Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv. (Dadistanidinik 94:5)
 • Judendomen
  • Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahan. Det övriga är förklaringar. Gå och läs.(Hillel)
 • Kants kategoriska imperativ
  • Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag.
  • Gör mot andra som de gör mot dig.
  • Gör som du vill, men överskrid inte det egna jagets rättigheter på någon annan.

Formuleringarna är just liknande. Jesu ord är formulerade i positiva termer, det är ett bud att göra något, inte bara att låta bli att göra saker. Men inte bara det. Det är ett imperativ att vara fullkomlig utifrån sitt bästa förstånd. Vi skall göra allt det vi hade kunnat önska av andra.

Kristendomen närmar sig där dygdeetiken. Lagen är en föråldrad princip. Den som vill följa Jesus skall göra vad än hjärtat säger är kärleksfullt gentemot sina medmänniskor. Detta är kulturoberoende, oavsett det faktum att det tar sig olika uttryck i olika kulturer, och personoberoende oavsett olikheter i definitionen av kärlek.

5 kommentarer:

tubbo sa...

hallå man..

Som alltid ett intressant och gyllene inlägg..

Har inget klokt eller genomtänkt att tillägga så jag nöjer mig med att härmed sända dig en liten tanke..

Hörs, kompis..

Excelsis sa...

Tubbo: Det är alltid kul att höra från dig. Semester och dylikt slut?

Anonym sa...

De flesta religioner leder till en form av upplysning för människans inre, eller förklarar människans inre lust till något mer än livet i sig självt. Så det är kanske inte så konstigt att det finns liknande syner i dem flesta religioner.
Relgionen är trots allt människan försök att förklara Gud på ett eller annat sätt i skriftform.Men enligt mig/oss så är Jesus den slutgiltliga vägen, människan kan inte av egen kraft bli upplyst och gå hela vägen Gud.
I många andra religioner så krävs det att man presterar, tränar i meditation, applicerar regler och ritualer som styr hela livet, renings tvagningar. Man måste själv bidra, man måste själv prestera för att nå Gud.

Jesus vill att vi blottar våran svaghet, Jesus möter oss som vi är, där vi är. Det är den svage som blir den starke i kristendomen. Den som inser sitt behöv av Gud, är stor i Guds rike. Och det är en sak man inte kan prestera fram. Den måste komma ifrån hjärtat. Att av hela sitt hjärta inse sitt behov av Gud.
Detta sätter kristendomen till en säregen plats bland världens religioner.
I Jesus ser vi en sårbar människa med känslor,han blir arg,ledsen,glad osv.
Detta är en tröst för människor att veta detta. När vi själva lider så vet vi att Jesus känner med oss, han har själv varit där.

Rolf sa...

Några av de exempel på den gyllene regeln du tar upp här tog prästen i Svenksa kyrkan upp i sin predikan jag var närvarande på under söndagen. Men han gjorde ett tillägg på den islamistiska. Han sa att när det gäller Islam så är det enbart rätttrogna inom denna religion som man menar ska behandlas som bröder.

tubbo sa...

Allt är väl, min vän.. :)