måndag 18 augusti 2008

Snubben med nycklarna


Att Johannes och Paulus är mystiker råder knappast någon tvekan om, men Petrus?

Jodå. Följande text talar först om delaktighet i Gudomlig natur, sedan om vägen till förening med Gud. Tro, styrka, kunskap osv. Stegen bygger oundvikligen på varandra och tappar du en del (t.ex. självbehärskningen) så faller de högre stegen (uthålligheten, gudsfruktan, den broderliga omtanken och kärleken).

Läs och njut:

Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.

Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. (2 Pet 1:4-11)

3 kommentarer:

Sleepaz sa...

Sådär kan inte en hårt arbetande fiskare skriva. Det är den heliges andes verk :)

Excelsis sa...

Nej det är alldeles riktigt.. Han visar tecken på skriftkonst. Johannes grekiska skall vara bland det bästa som finns. Markus däremot är redig bastardgrekiska.. Men man kan ju undra. Troligen var det begåvade män även om de saknade bildning.

tubbo sa...

..precis.. jag menar.. en trubbig arbetare till karl..

Medan Paulus leker med formuleringar och teologiska utläggningar utifrån Lag och nåd..

..känns Petrus närmare.. mer jordnära..

Jag gillar hans handfasta råd.. såsom detta vi nyss läst..

..men kanske framförallt:


"Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.


Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna."

(1 Pet 4:7-8)

Råd som utifrån kan kännas torrt självklara och otvetydiga.. men som rymmer ett djup då vi kanske väljer att meditera över ordens innebörd..

Båda citaten närmar sig och fullbordas vid den kristna mystikens källsprång ur Gud..

..kärleken..