onsdag 20 augusti 2008

Teurgi och mystik


Följande utdrag är från en debatt jag inbegrep mig i igår:

Symbolisten:

Nej jag vet att Bibeln förhåller sig negativ mot ockultism. Nu är detta inte alls begänsat till katolicism, utan även grekisk-ortodox och rysk-ortodox kristendom som har en stark mystik tradition av "gudomlig-görande" Teurgi, ex. bland ökenfäderna, de första orientaliska munk-klostren som St.Sabas, dvs hesychast-mystiken med dess Jesus-bön som leder till visionen av det "oskapade ljuset".

Detta handlar inte om helgon-dyrkan utan snarare om att mystikens tekniker är ett komplementärt sätt att uppnå kontakt med Gud. Det vill säga att medvetandegöra Den Inre Kristus knyta den egna själens mikrokosmiska principer till Gudomens makrokosmiska principer. Visst, hesychast-mystiken har påverkats mycket av Nyplatonismen, via St. Dionysius Areopagiten, och Hermetismen.

Men det finns ingen som helst (egentlig) motsättning mellan att vara ockultist och kristen som många tror. Eftersom ockultism är en gren av mystik, och dess tekniker är på många sätt identiska med de som används av Jesuiter, Hesychaster, Karmeliter, likaväl som Muslimska Sufi-mystiker och Tantriska Buddhister.

Skillnaden är att ockultisten förhåller sig numerära principer av gudomen, de kabbalistiska tio sefirot, tio cirkulära utstrålningarna ur gudomen, och denne ser sig som "Guds avbild" söker att balansera dessa principer inom sig för att på så sätt bidra till alltets balans. Det demoniska/obalanserade/ofullkomnade ses som överflöd, avfall, som uppstod vid skapelsen och som är fjärran skärvor/skal som fångats i materien men som kan renas/lagas och återföras till gudomens balans.

Skillnaden är väl att mystikern ser mystiken/teurgin som ett färdmedel till gudomen och ett sätt att direkt erfara gudomen utan att gå en omväg via exoteriska dogmer. Men religionens exoterism, förutom "avgudadyrkan" stämpeln, är de facto ingen barriär, utan en komplementär andlig strömning.

excelsis:

Även om det du beskriver finns inom en kristen sfär så är kristen mystik till sin natur något bortom upplevelsen. Jesus är central och beskrivningen som en relation är passande. Mystiken blir ganska jordnära och delaktigheten i det Gudomliga tar sig uttryck i att t.ex. tvätta andras fötter (i symbolisk mening). Att söka ljuset, närvaro och så vidare distanserar det väsen som finns på andra sidan. Det är genom att bli mänskliga som skådandet är möjligt, att så mycket som möjligt integrera hela vår person med alla svagheter och stå i det inför den Gud som vi känner. Just detta, en mystik som kan förhålla sig på ett sunt sätt till kroppen och det skapade vet jag inte om jag stött på någon annanstans.

Bevisligen kommer man en bit på vägen till helighet och jag tror att dylikt sökande ofta leder rätt, men fullkomligheten finns inte där. När allt kommer omkring blir man ganska ensam när det bara är system.

Symbolisten:

Det du återger är en aspekt av kristen mystik och ingalunda den enda.
Det finns som jag ser det ingen motsättning mellan mänsklighet och mystik som du visar på. Ensamheten som mystik aspekt har ju framhållits av såväl anchoreter och hesychaster, dvs öken eremiterna.
Poängen med mystik är att försaka det världsliga och söka det andliga, sedan om man gör det som eremit, som ordensbroder/syster i munk/nunne-orden, är upp till var och en.

Teurgen leder en livsstil som på viss sätt påminner om mystikerns i det att denne inte eftersträvar översinnliga erfarenheter/kunskaper för dess egen skull utan som ett redskap för att uppnå gudomlig balans. Det egna balanserandet hjälper till att balansera den makrokosmiska balansen, eller den egna alkemistiska processen hjälper den makrokosmiska.


Det Symbolisten kallar teurgi är vad jag kallat mystik tidigare för att klargöra eventuella missförstånd och jag kommer nog fortsatt kalla det mystik.

Ev. kan man se skillnaden i de båda extraordinära födelserna i början på Lukas.

Den första, ur den fina släkten, mitt i den organiserade religionens centrum, föds en hård asket.

Den andra, utan stamtavla och utan far, i enkelhet och smuts, föds en man uppfylld av gudomlig kärlek.

Den förra är inte värdig att knyta upp sandalremmen på den senare.

10 kommentarer:

tubbo sa...

Oj.. teurgi liksom.. vilket ord..

Att reducera mystik till "alkemistiska processer för att balansera den makrokosmiska processen" verkar kliniskt bökigt..

Kanske kan man argumentera för att vi ser "New Age-kristendom".. reducerad till egna jaget.."Den Inre Krisus"..

Jag vet inte om ökenfäderna skulle hålla med.. de som hela tiden sökte Hans ansikte..

Det som förenar önkenfäder, styliter, karmeliter och jesuiter är väl det enkla tjänanadet.. överlåtelse ock skådande..

Excelsis sa...

Ja, vi talar lite förbi varandra..

New age är det väl inte riktigt då det är den gnostiska villfarelsen igen ganska precis - människan kan prestera gudalikhet genom att vända sig bort från det skapade.

Personligen skulle jag inte säga att detta med nödvändighet omöjliggör användandet av ett uttryck som den inre Kristus, Paulus använder sig av liknande uttryck (ex. Gal 2:20 "men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. [..]".

I övrigt håller jag med.

Snöppen sa...

Shyssta dojor :)
Fixa ett par sådana till nästa mässa Excelis?

Excelsis sa...

Snöppen: Jodå, inte riktigt väder men man får lida lite för konsten.

Iskra sa...

Jag håller med dig Tubbo, det är lite att gå över ån för vatten.

Många människor tycks lockas av komplicerad mysticism för just det komplicerades egen skull. Man lockas av det dunkla och av känslan av att tränga igenom något som får dom att känna sig unika. Jag undrar om de någonsin får någon religiös upplevelse och om de bryr sig, kanske de har nog med sin intrikata lära att de egentligen inte behöver Gud.

För om det är Gud de söker så behöver de kanske inte anstränga sig så för att vända sig ifrån honom. Men... vad vet jag?

Papa Dan sa...

Jag vill börja med att säga att jag håller med Iskra.

Sedan vill jag bara rätta Symbolisten. Som inte verkar ha helt och fullt koll. Ska försöka fatta det kort. Ockultism ÄR inte en gren av mystiken. Däremot innefattas mystik i utövandet i många grupperingar inom den ockulta sfären.

Mystik handlar om den personliga trancendensen till det Högsta. Gud. Den personliga föreningen med ljuset.

Teurgi är inte heller det samma som mystik. Teurgi är ett ritualiserat andligt arbete som existerar inom vissa västockulta traditioner. Det är alltså en form av mystik men bör inte likställas med den rena mystik som många av de kristna (eller för den delen andra abrahamitiska religioners) kyrkofäder.

Teurgin fungerar bland annat genom invokeringar av änglar osv under ritualiserade former och inte helt sällan i ganska mörka miljöer och med ett rikt symbolspråk och rekvisita (svärd, kåpor... etc etc) Slutmålet är det samma som mystikerns men vägen är så som jag ser det onödigt krånglig.


För att återkoppla till Ockultism, så är det en benämning för en stor skara grenar där det faktiskt finns de som vänder sig MOT ett förenande med den högste, och istället ett upphöjande av jaget eller egot. Där människan i sig istället försöker upphöja sig till gudomlig status. Detta kallas ofta enkelt sammanfattat för den vänstra handens väg.

Papa Dan sa...

EDIT: Efter kyrkofäder ska det stå: praktiserade.

Excelsis sa...

Papa: Tack för det klargörandet. Det märks att jag inte har full koll på nomenklaturen.

Papa Dan sa...

Inte symbolisten heller :D

Anonym sa...

explained most people will settle its lending products by the due date and additionally not having fines
A number one personal debt aid organization is trying the numerous people checking out these people for enable over payday loans debt for you to dual it. bill nonprofit pronounces all-around manipulate typically the temporary, high curiosity lending options in 2010. This nonprofit charities pronounces several years before numerous buyers with them was basically insignificant.
kredyty-bez-bik.org.pl
www
chwilówki miastko
kredyt na dowód bez zaświadczeń o zarobkach
szybki kredyt konsolidacyjny

http://kredytybezbik24.net.pl
http://szybkapozyczka24.info.pl
http://szybkapozyczka24.info.pl