måndag 8 december 2008

Behovet av Gud


Jag behöver Gud. Jag behöver en teologi som svarar upp emot mitt behov av Gud. Jag behöver inte frihet, intellektuell hållbarhet och rolighet i samma utsträckning som jag behöver Gud. Jag har inget förtroende för "teologer" som inte behöver Gud, där inte deras behov märks i vad de säger, hur de säger det. Inget förtroende där Gud är långt borta.

Så ställ mig bland "fundamentalisterna" och le lite överlägset om du vill.

5 kommentarer:

Rolf sa...

Kanske ändå bättre uttryckt är att Jag behöver Gud inte teologer som försöker tolka bibeln till akademiskt så att ickeakademiker inte förstår den.

Excelsis sa...

Ja. Gud har inte uppenbarat det för de visa utan för dem som är som barn, det som inte de som är som barn kan förstå är således inte rätt och sant.

Anonym sa...

Begreppet "teologi" (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) innebär "läran om Gud".

Utan teologin i skriften skulle vi inte ha mycket till Gudsbild. Utan den kyrkliga traditionen med den teologin kring treenigheten, och den tidens intellekta kristna teologer som försvarade skriften mot hungriga nyplatoniker och gnosticer.

Vi behöver intellektulla teologier som är ledda av Gud som vågar vara radikala i dagens samhälle snarare än tv tittande kristna som tror i sin ensamhet och inte gör någe väsen av sig.
Värst va jag var butter då, jeje skall sova nu :)

Rolf sa...

Teologi är innefattar inte bara läran om Gud utan tolkningen av Guds lära som kan akademiseras till oigenkännlighet. Jag säger inte att den blir falsk. Däremot så akademiskttorr i spräket att ickebildade inte har en möjlighet att förstå.

Excelsis sa...

Jag får ofta en känsla av att akademisk teologi är teologilogi. Alltså läran om dem som har mött Gud och har haft något att säga om honom...

Jag är på intet sätt antiintellektuell jag tror att Guds Ande ger klarhet och vishet. Men jag tror inte att de teologer, för vilka Gud egentligen inte behövs, har möjlighet att urskilja vad som är sant och inte. För antalet möjliga utsagor om Gud är betydligt fler än antalet sanna och våra empiriska data är begränsade, eller inte med självklarhet tillgängliga för alla.