fredag 5 december 2008

"Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större"


Under gårdagen diskuterades "Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större", Uppsala universitets gamla slogan, där någon sade, "Ja, det kommer ju från en tid då man trodde att det fanns något sådant som att tänka rätt." Hur långt har relativismen gått egentligen. Som kristen blir detta problematiskt. Finns ingen sanning i kristendomen utan bara åsikter blir det ganska komplicerat.

Det kompliceras sedan ytterligare av jantelagen som säger att ingen får veta mer än någon annan, ingen får ha kommit längre, Gud får inte använda någon, samt av det i all grund sanna uttalandet från kyrkofäderna som hävdar att den som säger något om Gud med all säkerhet talar osanning eftersom det inte blir fullständigt sant.

Men någon sann grund, något objektivt måste finnas. Verkligheten finns ju. Med ödmjukhet måste jag hålla i det jag tar för sant. Inte bli osäker så fort någon säger något annat. Gå in i det och försöka förstå, utan att min världsbild rasar. Kunna lägga allt gott till det goda jag har.

Men tänk så mycket dumheter man har under en dag...

4 kommentarer:

Rolf sa...

Tänka fritt är rätt. Men sedan gäller det att välja rätt handling. Hur man gör det beror på bakgrund förförståelse och värderingar. Är det kristna värderingar? Nej oftast inte. Vad är då rätt handling ur kristen synvinkel. Det enda vi som kristna har att gå efter är att gå efter de handlingar GUd sagt är goda. Dessa står i bergspedikan i bibeln.

Excelsis sa...

Rolf: Ja, bibeln är i den meningen verkligen ett rättesnöre.

XandY sa...

varför inte bara gå efter sig själv? det är människan som har skapat alla dessa regler om vad som är ''rätt och fel'', det känns som att vi saknar vår egen vilja genom att dessa 'regler' finns. Vi är vår egen begränsning till det vi vill uppnå, göra och bli. Det jag menar är att rätt handlignar behöver ingen bakgrund hos bibeln, man hittar oftast svaret hos sig själv.

Excelsis sa...

XandY: Välkommen.

Jag tror att det ligger mycket i det du säger och lite av det jag har kommit att förstå är det du säger när du skriver att man hittar svaren inom sig själv. Bibeln är en mycket speciell bok för mig. Jag förstår bibeln genom mitt liv vilket innebär att jag troligen inte är så vansinnigt långt ifrån vad du förespråkar. Jag tror därför att jag vill tro, det är det jag vill uppnå och göra. Rätt och fel är kanske inte så mycket frågan som sant och falskt, och bakom detta är egentligen frågan om den objektiva verkligheten och vår möjlighet att nå kunskap om denna.

Jag vet inte om jag snurrar till det...