lördag 13 december 2008

Ergo


(Ett litet ergo från mitt förra inlägg)

Den kortaste vägen mellan två punkter är alltså Gud, som är ett. Där Gud är blir det enkelt, kärlek är enklare än konflikt, sanning enklare än lögn. Gud kan alltså finnas där det är enkelt.

Ang. sakers vila så är vi lite som en planet i omloppsbana som rusar fram även om vi tycker oss vara oföränderliga. Vilan behöver alltså tillägnas. Vilan är oskiljaktig från fullkomnandet.

Vila innebär inte passivitet på något sätt. Det är delaktighet i Guds verkande, Gud som är en eld.

Inga kommentarer: