söndag 14 december 2008

Ergo II


Fortsättning på de första funderingarna och den tidigare vidareutvecklingen.

Guds orörlighet är också anledningen till att Människosonen inte har en plats i världen att lägga sitt huvud. Ständigt måste han stå still, hur än världen rör sig, han som har all sin trygghet i Gud, i Guds rike, i himlen. Inte någon makt i världens ögon, inte något strå som vajar i vinden.

Därifrån kan han säga:
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Matt 6:24)
Den som är på väg, som har en fot i himlen, och en i världen, han kommer slitas allt eftersom världen rör sig. Man kan hata den ena eller den andra beroende på vilken fot man står på. Om du inte känner spänningen; har du tagit klivet?

Och där är vi i en dikotomi, världen eller Guds rike, makt, styrka, prakt, eller detta dåraktiga att faktiskt lita på Gud.

Inga kommentarer: