söndag 29 juni 2008

Efterföljelse


I brist på något eget att säga:


"Den längsta resan
är resan inåt.
Den som valt sitt öde,
som anträtt färden
mot sin egen botten
(finns det någon botten?)
ännu bland er
är han utom gemenskapen,
isolerad i er känsla
såsom den dödsdömde
eller den det förestående avskedet
i förtid viger
åt varje människas slutliga ensamhet.

Mellan er och honom är avstånd,
är osäkerhet -
hänsyn.

Själv skall han se er
alltmera fjärran,
höra edra rösters lockrop
allt svagare."

Dag Hammarskjöld - Vägmärken"I korset finns vår frälsning, i korset finns vårt liv, i korset finns vårt värn mot fienderna. Genom korset ingjuts den himmelska sötman, i korset finns själens styrka, i korset finns andens fröjd. I korset finns den högsta dygden, i korset finns helighetens fullkomning. Endast i korset finns själens frälsning och hoppet om det eviga livet. Tag därför på dig korset och följ Jesus, och du skall gå till det eviga livet."

"Om du villigt bär korset kommer det att bära dig."


"Om du kastar av dig ett kors kommer du utan tvivel att finna ett nytt, kanske tyngre."


"Ju mer en människa dör i sig själv, desto mera börjar hon leva i Gud."

"Vad mer begär jag av dig än att du strävar att helt och hållet överlämna dig åt mig?"


Thomas a Kempis - Om Kristi efterföljelse"Att följa Jesus är att förneka sig själv och att bara se på honom. Därför finns det inte någonstans utrymme för någon egen vilja, dominerad av lust, i lärjungens liv."

Dietrich Bonhoeffer - Efterföljelse


6 kommentarer:

Tubbo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Excelsis sa...

Ja, men måste inte detta vara rätt väg?

Tubbo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Tubbo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Excelsis sa...

Tubbo: då förstår jag, man skulle annars kunna tänka sig att statisk omvändelse var ett stadium av permanent förkrosselse, vilket skulle vara något positivt..

Skall bara.. säger vi väl alla i varierande grad och i perioder..

Tubbo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.