fredag 19 juni 2009

Citat: Simone Weil om samhället


Makten hos det sociala. Endräkt mellan många ger en känsla av att vara på rätt väg. Det medför också en känsla av plikt. Att avvika från denna endräkt ter sig som synd. Därigenom blir alla avsteg från det goda möjliga. Känslan av samklang med andra kan ge illusion av nåden.

*


Den ateistiska materialismen är med nödvändighet revolutionär, ty sätter man ett absolut gott här på jorden som mål för sin strävan, då måste man förlägga det till framtiden. För att ingenting skall brista i hänförelsen, behövs då en medlare mellan den kommande fulländningen och nuet. Den medlaren är ledaren: Lenin osv. Han är ofelbar och fullkomligt ren. Förmedlat av honom blir det onda gott. Antingen måste man vara sådan eller älska Gud eller låta sig drivas hit och dit av vardagens småting på gott och ont.

*


Marxisternas och hela 1800-talets stora misstag var tron att man bara behövde marschera på rakt fram för att nå skyn.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Materialism och dess väg och metod - vetenskapismen - kan bara landa i sådana former av "immanent eskatologi". Jag kan rekomendera att läsa Michael Federicis bok om tänkaren Eric Vogelin, som menade att detta tänkande kommer ur en kristendom på villovägar (gnosticism).

Excelsis sa...

Intressant. :)