torsdag 18 juni 2009

Kräver någon form av övervakning


Birgitta Olsson (FP) säger angående att EULEX enligt EU-norm varit en gigantisk pengakrävande och impotent, samt onåbar byråkrati:
– Frågan är vad alternativet är. Om EU skulle lämna Kosovo idag, vad skulle hända? Det som EU:s utrikesministrar varit överens om, är att Kosovo ska upprätta en demokratisk och multietnisk stat, men det kräver också att man har någon form av internationell övervakning.
Intressant att jämföra med t.ex. Regeringsformen 1 kap 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det är ju förstås Sverige det. I Kosovo skall en demokratisk och multietnisk stat upprättas. En av svårigheterna med att man släppt nationen eller folket som någon sorts gammaldags begrepp i den globaliserade och hyperindividualiserade eran är att man inte längre kan tala om ett folks mognad att vara demokratiskt.

Paradoxalt nog är det oviljan till det koloniala synsättet att Sveriges demokratiska övningar i hundra år, den korruptionsfria förvaltningen och utbildningsnivån på något sätt skulle göra samhället mer lämpat för demokrati, till det, i praktiken ännu mer koloniala, att kräva, och sedan framtvinga, demokrati. När lösningen hade kunnat vara utbildning blir det istället övervakning.

Man kan se på världen på många sätt. De sätt som ger dig verktyg att arbeta med är troligtvis mer sanna.

2 kommentarer:

Hasse G sa...

Mmmm går inte att backa nu. Frågan är ju om det skulle blivit en egen stat från början - tveksam till det.

Excelsis sa...

Ja, det är svårt att veta. I nuvarande läge måste man nog löpa linan. Däremot visar det att man någonstans förutsätter en nation i det ena fallet och förnekar det kollektiva i det andra på ett helt inkonsekvent sätt.