fredag 5 juni 2009

Vara trogen i tomhet


Petri förnekelse. Säga till Kristus: "Jag kommer att vara dig trogen", innebar redan det att förneka honom, ty det innebar att förutsätta trohetens källa hos sig själv och inte hos nåden. Eftersom han var en utvald , blev förnekelsen lyckligtvis uppenbar för alla och för honom själv. Hur många är det inte som skryter på samma sätt som han - och aldrig kommer till insikt om det.
Det var svårt att vara Kristus trogen. Det var att vara trogen i tomhet. Bra mycket lättare att vara Napoleon trogen intill döden. Bra mycket lättare för martyrerna (när deras tid kom) att vara trogna, ty då fanns Kyrkan redan, en makt, med timliga löften. Man dör för det som är starkt, inte för det som är svagt, eller åtminstone för det som - trots tillfällig svaghet - behåller en strålglans av styrka. Troheten mot Napoleon på S:t Helena var inte att vara trogen i tomhet. Att dö för det som är starkt berövar döden dess bitterhet. Och på samma gång - hela dess värde.

S. Weil.

Inga kommentarer: