tisdag 16 juni 2009

Manifest


Läsningar i olika skikt: läsa nödvändigheten bakom förnimmelsen, läsa ordningen bakom nödvändigheten och bakom ordningen Gud. - S.W.
Manifest:

Att lägga mig själv allt mer under min vilja, att jag må motverka varje yttring av driften att expandera makt och rikedom, att jag må på djupet förstå att makt och rikedom blott är medel, att driften må utsläckas och jag därmed når frihet. Frihet att vara i enlighet med Herrens lag, att jag må förstå Sanningen, att jag i Sanning må älska Gud av hela mitt hjärta, och min nästa som mig själv.

Inga kommentarer: