tisdag 23 juni 2009

Dag Sandahl blir visiterad


Att vara Dag Sandahls biskop kan inte vara helt lätt. Han har blivit visiterad och jag vill särskilt lyfta fram ett stycke då det pekar på ytterligare ett exempel varför folkkyrkan är en idé som hör hemma på avskrädeshögen (tillsammans med diverse biskopar).


Samtidigt verkar biskopen nervös när han konstaterar att människor är engagerade. Det blir "informella maktcentra som tävlar med eller konkurrerar ut de formellt ansvariga". Tala ur det skägg biskopen inte har! är det enda man kan säga. Men han har aldrig varit med om att bygga församling i en källarlokal och se människor ta ansvar och se till att något blir gjort. Detta är en tydlig erfarenhetsbrist för en biskop och stiftschef. Just i Kalmar - och för den delen i Högby Källa Persnäs och i Böda för att ta de egna församlingarna - finns många "frivilliga" i de formella organen och församlingsdelningen i Kalmar med distriktsråd (demokratisk organisation!) som blev kyrkoråd (formaliserade styrelser) visar just detta samband. Det hindrar inte att det fortfarande finns folk som satt sig i det kyrkopolitiska utan att på något rimligt sätt visa sitt engagemang t ex söndag förmiddag. Men då är det kanske detta problem Sven Thidevall alldeles politiskt inkorrekt skulle ha fokuserat.

Alltså kyrkan utgår i Sven Thidevalls värld från folket, representerad av de folkvalda. Skulle det uppstå ett informellt maktcentrum runt nattvardsbordet - som skulle vara en mer klassisk definition av en församling/kyrka - ses detta som ett hot mot den formella strukturen. Man tar sig för pannan.

Inga kommentarer: