måndag 13 april 2009

Gryningsljus


Så står han ändå där ibland oss; Vägen, Sanningen och Livet.

Jag som står med mina tvivel, tankar och begränsningar och stirrar med öppen mun. Inför honom kan jag, den minste av alla tjänare, bara böja mig i min svaghet. Hjärtats sten bortlyft, sorgen vänd i glädje.

Lidandets väg vänd i seger, från det högsta till det lägsta, Ordet har fyllt universum. Nu har det fullgjort vad det skall och återvänder till sin tron. Tränger igenom den sista barriären, inte från liv till död, utan från död till liv. Den förstfödde i det nya riket. Självklart. Därifrån lyfts han direkt himlen, där lever han i himlen, här i tiden, i Guds tid.

I honom får vi liv. Nåd som jag inte rättmätligen kan gör anspråk på.

Salva me, Deus omnipotens.

Inga kommentarer: