söndag 26 april 2009

Kan han vara Messias?

Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" (Joh 4:28-29)
Märkligt evangelium, "han har sagt mig allt som jag har gjort." Märkligt tecken på att det skulle vara den smorde. Man kan ana att en del kristen lagiskhet är inspirerad i detta (det gäller ju att hålla måttet om man vill vara medlem i församlingen), men jag tror inte att det är det som är Andens budskap.

Kanske ligger det något annat i detta möte med Kristus. Kanske har det med Guds avbild att göra. I Kristus ser hon människan, som hon var tänkt att vara, "Här är mannen." (Joh 19:5) I sig själv ser hon Guds avbild, och sin synd. Hon ser inte Gud, ingen har någonsin sett Gud, men hon ser han som förklarat honom, Människan, förstlingen. "Adam, var är du?" "Här är mannen." "Jag har kommit för att göra din vilja".

Förståelsen av människan är en av Gudsmötets konsekvenser, ett Andens verk. Man ser sig själv, man ser mästarens ögon, och får i detta en modell för relaterande, det eviga behovet av upprättelse och den eviga nåden. Man kan då prata om en kristen människosyn. Då kan gudsbilderna falla, avbilden förklarar Guden. Den fixa punkten blir Kristus. Den fixa punkten blir Människan. Den som tror sig kunna tolka hur den vill, eller på bekostnad av detta ger människan frihet, bedrar sig oavsett hur stor man hävdar att Gud är. Den som inte känner Kristus i sitt hjärta kan inte förmedla annat än lagar, hur väl man än packar in det i allsköns bländverk. Den som inte känner nåden kan inte förmedla annat än dekadens. Skapelsen själv vittnar om Honom.

När kvinnan vid Sykars brunn får se Människan, Avbilden, tror hon, hoppas hon, vet hon. Messias...

1 kommentar:

sleepaz sa...

Ja det är ett märkligt ställe det där, har också funderat på det. Man vill veta mer liksom. Jesus måste ha talat rätt in i hennes hjärta med sin messianska blick. Han sade henne något som hon aldrig talat med något annan om. Han vidrörde hennes innersta gömda vrår.