tisdag 6 januari 2009

Stärkt av måltidsrasten...


Här står han, hovnarren, i Kungens sal.
Tillintetgjord av dårskap, vanvett.

Men se, en inbjudan.

Han förstår det inte, han förstår nästan ingenting
men Måltiden gör honom av hjärtat glad.

Du simple man,
Hans hand blir dig en krona,
din ryggs krökning en tron;

En narrkonung, på min ära!

Inga kommentarer: